Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Kiedy zarzšdca drogi może odmówić zgody na urzšdzenie ogródka gastronomicznego

Fotorzepa, Michał Walczak
Zarzšdca drogi ma prawo odmówić restauratorowi zgody na urzšdzenie ogródka gastronomicznego ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę restauratora, któremu zarzšdca drogi odmówił zgody na urzšdzenie ogródka gastronomicznego przy ulicy.

Według zarzšdcy dróg ogródek znajdowałby się tuż przy skrzyżowaniu. Byłby więc zagrożeniem dla ruchu drogowego, ponieważ ograniczałby widocznoœć kierowcom samochodów.

W ocenie restauratora odmowa jest dla niego krzywdzšca. Spełnia on bowiem wszystkie niezbędne przesłanki, by zgodę na ogródek otrzymać. W poprzednich latach urzšdzał on ogródek w tym miejscu i nie było z tym problemów. Poza tym na deptaku znajdujš się inne ogródki. Restaurator odwołał się do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego, nic jednak nie wskórał. Podobnie było w WSA. Sšd oddalił skargę restauratora. Powołał się przy tym na art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Przepis dopuszcza lokalizowanie w pasie drogowym obiektu „niedrogowego" jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W zwišzku z tym w realiach tej konkretnie sprawy zarzšdca miał prawo odmówić restauratorowi zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Zarzšdca przekonujšco wykazał, że istniejš przeciwwskazania do umiejscowienia spornego ogródka ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Š?

Sygnatura akt: III SA/Gd 128/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL