Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Biznesmen nie jest wieczny - komentuje Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski
tv.rp.pl
Medice, cura te ipsum, czyli lekarzu, lecz się sam. Ta przestroga i rada w jednym dotyczy też przedsiębiorców. Uszczerbek ekonomiczny powodowany niestosowaniem jej w praktyce biznesowej bywa dotkliwy.

Nie ma działalnoœci gospodarczej bez ponoszenia ryzyka. Nawet wtedy, gdy jest ona perfekcyjnie prowadzona może trafić na marnš koniunkturę gospodarczš, niekorzystne kursy walutowe, procesy inflacyjne, technologicznš rewolucję, której w porę nie dostrzeże właœciciel interesu. Może też wišzać się z problemem wieku właœciciela utrudniajšcym kierowanie firmš. Przedsiębiorca, gdy osišgnie stosowny wiek, który dla każdego z nich jest inny, zaczyna marzyć o odpoczynku i spokoju. Taki moment œwiadomej decyzji zwykle przychodzi po latach harówki. Niestety czasami zdarza się też nagłe odejœcie człowieka, na które już nikt nie ma wpływu. Obie sytuacje sš trudne i niestety warto, aby właœciel firmy był œwiadom nadejœcia takich stanów i sam zdšżył sobie pomóc.

Przygotowanie do przejęcia interesu, czyli jego restrukturyzacji powinno być przeprowadzone za życia i przy udziale jego założyciela. To jest najpewniejsza metoda działania. Wymaga ona jedynie umiejętnoœci przewidywania i może porady adwokackiej.

Jak wynika z ubiegłorocznego badania Deloitte wœród polskich firm rodzinnych aż 57 proc. następców zamierza wprowadzić nowš strukturę zarzšdzania przedsiębiorstwami, a 56 proc. chce zmienić strategię po przejęciu rodzinnych przedsięwzięć. Oœmiu na dziesięciu sukcesorów w firmach rodzinnych deklaruje, że ich styl przywództwa będzie inny niż poprzedników. Warto pamiętać, że przed nieudanš sukcesjš uchronić może stworzenie konstytucji rodzinnej, w której zostanš opisane relacje rodzinne, biznesowe i prawa własnoœci aktywów.

Uregulowanie zasad zarzšdzania firmš osoby fizycznej po œmierci właœciciela jest coraz pilniejsze, bo społeczeństwo sie starzeje, a z nim grupa społeczna przedsiębiorców. Dobrze więc, że jesieniš ma być przedstawiony na posiedzeniu rzšdu projekt ustawy o zarzšdzie sukcesyjnym.

Warto też, by przedsiębiorca pomyœlał o tym wszystkim w odpowiednim momencie i zdażył podjšć szczegółowe czynnoœci prawne konserwujšce jego majštek firmowy. Jakie one powinny być?

Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Dmitruk na kolumnie >D4 w artykule „Sukcesyjne wyzwanie dla małych firm".

Zapraszam do lektury także innych tekstów w najnowszym numerze „Prawa w Biznesie". Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL