Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

UOKiK: Telekomunikacja Cyfrowa zapłaci 500 tys. zł kary

Fotolia.com
Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 500 tys. zł kary na spółkę Telekomunikacja Cyfrowa za podszywanie się pod innych operatorów.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło ponad 300 skarg oraz innych sygnałów kwestionujšcych działania Telekomunikacji Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie. Jest to dostawca usług telekomunikacyjnych, który œwiadczy usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej. Skargi najczęœciej wpływały od seniorów i ich rodzin. Dotyczyły podszywania się pod dotychczasowego dostawcę usług telekomunikacyjnych konsumenta. Np. „Pani w telefonie przedstawia się że jest z telekomunikacji Orange, proponuje mi zmianę abonamentu telefonicznego za 25 zł. Pytam tš paniš czy na pewno jest moim dotychczasowym operatorem, odpowiada, zapewnia że tak. Mam pani rachunek za telefon i widzę ile pani płaci, więc ja odpowiedziałam to już jak pani zrobi byle było dobrze. Powiedziała że otrzymam papier do podpisania przez jej kuriera".

Urzšd wszczšł postępowanie przeciwko Telekomunikacji Cyfrowej, a także ostrzegał przed jej praktykami. - Analiza skarg, zawiadomień i innych sygnałów potwierdziła, że Telekomunikacja Cyfrowa wprowadza konsumentów w błšd co do swojej tożsamoœci, przedmiotu oferowanej konsumentom umowy oraz jej warunków finansowych. Przedstawiciele Telekomunikacji Cyfrowej dzwoniš do konsumentów posiadajšcych telefon stacjonarny, podajšc się za dotychczasowego „operatora" konsumenta bšdŸ sugerujš, że działajš w imieniu takiego podmiotu. Proponujš obniżenie abonamentu. W rzeczywistoœci, po podpisaniu dokumentów dostarczonych przez kuriera konsument zawiera nowš umowę z Telekomunikacjš Cyfrowš – informuje UOKiK.

Co więcej, niejednokrotnie kurierzy nalegajš, aby konsument podpisał dokumenty jak najszybciej, bez czytania. W skargach konsumenci pisali np. Podczas podpisywania umowy Pan - przedstawiciel handlowy firmy - nie przedstawił się i szybko kazał mi podpisywać umowę oraz zaznaczył na kosztorysie abonamentu na kwotę 18,30 zł. Nadto zasłaniał dane firmy i nie pozwolił mi zapoznać się z treœciš zapisów, gdyż się œpieszył. Przedstawiciele Telekomunikacji Cyfrowej nie informujš konsumentów - ani podczas rozmów telefonicznych, ani podczas wizyt w miejscu ich zamieszkania, kiedy dochodzi do podpisania umowy, że niższy abonament będzie obowišzywać jedynie przez dwa miesišce.

Prezes UOKiK stwierdził, że Telekomunikacja Cyfrowa wprowadza konsumentów w błšd, ponieważ jej przedstawiciele: podszywajš się pod dotychczasowego "operatora" konsumenta, zapewniali konsumentów w trakcie wizyt w miejscu ich zamieszkania, że dokumenty, które dostarczajš do podpisu, to zmiana warunków umowy z dotychczasowym „operatorem", a także proponujš obniżenie abonamentu za telefon, nie informujšc, że niższe stawki obowišzujš jedynie przez dwa miesišce, a nie cały okres umowy. Przedstawiciele Telekomunikacji Cyfrowej nie zostawiajš ponadto konsumentom dokumentów np. egzemplarza umowy, regulaminów, cennika, czy formularza odstšpienia od umowy.

Kara nałożona na Telekomunikację Cyfrowš za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów wyniosła prawie 500 tys. zł (499 225 zł). – Nie znaleŸliœmy okolicznoœci łagodzšcych. Telekomunikacja Cyfrowa wprowadza w błšd, aby pozyskać jak największš liczbę klientów. Mimo że do spółki docierały liczne sygnały nie tylko od konsumentów, spółka nie zmieniła swoich działań. W skargach konsumenci informowali, że dowiedzieli się, że zmienili dostawcę usług telekomunikacyjnych dopiero po zawarciu umowy, najczęœciej po otrzymaniu pierwszej faktury, bšdŸ gdy dotychczasowy numer ich telefonu przestał działać. Telekomunikacja Cyfrowa dochodzi od konsumentów - za zerwanie umowy zawartej na czas oznaczony - kary w wysokoœci 550 zł - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urzšd nakazał Telekomunikacji Cyfrowej zaprzestanie stosowania niedozwolonych działań. Decyzja nie jest ostateczna, przysługuje od niej odwołanie do Sšdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL