Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Nikończyk: fiskus nadrabia zaległości w zakresie elektronizacji rozliczeń i kontroli

Andrzej Nikończyk
tv.rp.pl
Fiskus nadrabia zaległoœci w zakresie elektronizacji rozliczeń i kontroli; niektórym może się nie podobać, że będzie wiedział o podatnikach jeszcze więcej - powiedział PAP partner w kancelarii KNDP, przewodniczšcy Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan Andrzej Nikończyk.

Nikończyk ocenił, że zapowiedzi Ministerstwa Finansów to cykl działań majšcych wspierać uczciwych podatników i dbać o ich prawidłowe rozliczenie z budżetem państwa. "Ciężko jakiekolwiek z tych działań ocenić negatywnie" - powiedział.

Doradca podatkowy przyznał, że pozostajš kwestie prywatnoœci, ochrony danych, a wprowadzenie kolejnych elementów elektroniki, kontroli "wielkiego brata", może się nie podobać. "Ministerstwo nadrabia jednak pewne zaległoœci w elektronizacji rozliczeń i kontroli. Kontrola elektroniczna może być prowadzona cały czas, ale trudno powiedzieć, że to coœ złego, skoro ma polegać na niczym innym, tylko zwalczaniu nieprawidłowoœci" - uważa Nikończyk.

Według Nikończyka, działania MF spowodujš, że fiskus co prawda będzie wiedział więcej, ale jednoczeœnie będzie rzadziej nękał uczciwe firmy. "Co pokaże praktyka, zobaczymy. Nie wydaje się, że zapowiadane przez MF narzędzia mogłyby być groŸne dla uczciwych podatników" - dodał.

Zaznaczył, że z zapowiedzi resortu finansów wynika także, iż wprowadzane będš "miękkie" narzędzia motywujšce podatników do dobrowolnego składania dobrowolnych korekt faktur, w przypadku wykrycia nieprawidłowoœci, co pozwoli im uniknšć sankcji i odpowiedzialnoœci z kodeksu karnego-skarbowego.

Odnoszšc się do deklaracji MF dotyczšcych wyłapywania pustych faktur, Nikończyk powiedział, że obecnie elektronika pozwala wykrywać podmioty, które zaksięgowały fakturę od firmy identyfikowanej, jako podmiot wystawiajšcy puste faktury.

"Ale elektronika nie pomoże wstecznie. W takim przypadku trzeba udać się do podatnika, chyba że będš narzędzia bankowe pozwalajšce na identyfikację przepływów" - powiedział. Jego zdaniem, w zjawisku pustych faktur widać "całš paletę ludzkiej kreatywnoœci". Nikończyk wskazał, że zidentyfikowani przez fiskusa wystawcy pustych faktur często chętnie współpracujš z aparatem skarbowym, np. ze względu na zagrożenia karne. To pomaga dotrzeć do firm korzystajšcych z takich faktur.

Partner w KNDP zwrócił też uwagę na zapowiedzi MF dotyczšce kas fiskalnych i kontroli sprzedaży detalicznej przez małych podatników. "To ewidentna zapowiedŸ, że chodzi o projekt kas fiskalnych on-line. Mamy analitykę JPK zakupów tych podmiotów (...), będziemy więc wiedzieli za ile kupiły, za ile sprzedały. Zobaczymy, jak ta statystyka wyjdzie, czy nie kupujš więcej niż sprzedajš" - wyjaœnił.

Zdaniem Nikończyka, dzięki temu systemowi fiskus będzie miał "na talerzu" podatników, którzy zaniżajš obroty, czy zyski. "Klimat dla działalnoœci +półszarej+ się kończy. Systemy będš œledzić, sprawdzać, wszystko wiedzieć. Co prawda systemy sš zawodne, ale zawsze można wysłać do podmiotu człowieka, który sprawdzi jego sytuację" - powiedział. Nikończyk uważa, że uczciwemu podatnikowi nie stanie się krzywda, ale ktoœ, kto próbuje oszukać może mieć problem.

Zdaniem Nikończyka, poruszona przez MF kwestia stawek VAT jest "raczej mglista", różne sš dane dotyczšce kosztów zwišzanych z ujednoliceniem podatku na artykuły spożywcze. "Stawki rodzš duże problemy" - powiedział. Ocenił, że w pierwszej kolejnoœci zostanš rozwišzane problemy zwišzane z różnymi stawkami na produkty zaspokajajšce tożsame potrzeby konsumentów i produkty podobne, które powinny być opodatkowane tak samo. "Chodzi o eliminację oczywistych błędów i równe opodatkowanie takiego samego towaru" - dodał.

Doradca podatkowy powiedział ponadto, że nie posiada danych, które kazałyby mu kwestionować zapewnienia i statystyki resortu finansów, z których wynika, że wzrost dochodów z VAT nie jest skutkiem wstrzymywania zwrotów podatku przedsiębiorcom. "Muszę wierzyć, nie mam żadnych danych, aby to zweryfikować" - powiedział.

Wiceminister finansów Paweł Gruza mówił w œrodę podczas konferencji prasowej, że nieprawdš jest, iż resort finansów buduje dochody budżetowe kosztem niezwróconego podatku VAT przedsiębiorcom; kosztem ich płynnoœci finansowej. "W opinii publicznej pojawiły się przekazy, że my budujemy dochody budżetowe kosztem niezwróconego podatku VAT przedsiębiorcom, kosztem uszczerbku na ich płynnoœci finansowej. To jest teza fałszywa. Wykluczamy tego typu działanie naszych służb skarbowych" - powiedział Gruza.

Przekonywał, że "głównš przyczynš uszczelnienia VAT jest determinacja rzšdu, Ministerstwa Finansów, a teraz jeszcze Krajowej Administracji Skarbowej". Dodał, że instrumenty uszczelniajšce system sš wprowadzane od 2016 roku i ich liczba "będzie się pogłębiać". "Te instrumenty sš oparte o nowoczesne systemy Big Data i będziemy te nowe instrumenty implementować" - powiedział Gruza.

Zapowiedział, że wkrótce Ministerstwo Finansów będzie mogło ustalić zakres tzw. pustych faktur i ustalić emitentów tego typu dokumentów także w przeszłoœci. Jak mówił, "dzięki nowym informatycznym narzędziom będziemy w stanie znaleŸć te faktury w rozliczeniach podatników, którzy nadużywajš prawa i nadużywajš tego typu instrumentów".

Mówił też, że MF będzie koncentrować uwagę na tzw. handlu konsumenckim, czyli na dostawie towarów i usług do odbiorcy ostatecznego. "Tutaj także dzięki nowym pomysłom, nowym narzędziom informatycznym, które implementujemy będziemy w stanie dużo bardziej precyzyjnie okreœlać, także w przeszłoœć, te lokale i instytucje, te sklepy internetowe, które nie spełniały obowišzku odprowadzania VAT-u od konsumpcji prywatnej, czyli dostaw do odbiorcy ostatecznego" - powiedział wiceminister.

Przestrzegał przedsiębiorców przed pokusš nieewidencjonowania obrotu VAT-owskiego na kasach fiskalnych, "ponieważ także w przeszłoœć będziemy mogli spojrzeć w te dane i okreœlić te konkretne NIP-y, które majš niecharakterystyczne, nietypowe statystyki dotyczšce paragonów fiskalnych".

Zadeklarował też walkę z "absurdami", kiedy jeden produkt może być opodatkowany różnymi stawkami. "Jesteœmy œwiadomi absurdów, że taki sam produkt może mieć kilka stawek VAT i będziemy je eliminować - mówił.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL