Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Wycinka drzew - dużo niższe stawki dla firm

123RF
Dzięki rozporzšdzeniu ministra œrodowiska przedsiębiorcy zapłacš znacznie mniej za wycinkę, także za nielegalnš.

Za wycięcie topoli o obwodzie pnia 179 cm obecnie trzeba zapłacić 2,6 tys. zł (do 17 lipca było to 89,5 tys. zł, a przed 1 stycznia br., czyli przed wejœciem w życie tzw. lex Szyszko – 3,8 tys. zł). Niższe stawki wprowadza obowišzujšce od poniedziałku rozporzšdzenia ministra œrodowiska w sprawie wysokoœci stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Jest ono zwišzane z nowelizacjš ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 17 czerwca br. Ustawa przewiduje, że opłaty za wycinkę będš wynikać już nie z ustawy i uchwał rady gmin, lecz właœnie z rozporzšdzenia, tak jak miało to miejsce do 1 stycznia 2017 r., zanim zliberalizowano zasady wycinki.

Rozporzšdzenie przewiduje jednak inne zasady mierzenia obwodu pnia niż ustawa dla potrzeb wydania zezwolenia na wycinkę. Ustawa mówi, że obwód pnia mierzy się na wysokoœci 5 cm, a zezwolenia wymagajš topole, wierzby, klony jesionolistne oraz srebrzyste o obwodzie pnia powyżej 80 cm. W wypadku kasztanowca zwyczajnego i robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego formalnoœci będzie należało dopełnić, gdy obwód pnia wyniesie 65 cm, a przy innych gatunkach drzew – gdy będzie miał 50 cm. Zgodnie z rozporzšdzeniem obwód drzew jest mierzony na wysokoœci 130 cm. Stawka dla drzew do 100 cm będzie niższa, a dla szerszych wyższa. Np. dla kasztanowca zwyczajnego czy klonu jednolistnego o szerokoœci do 100 cm każdy centymetr mnoży się przez 12 zł, a dla szerszego przez 15 zł.

Wysokoœć stawek będzie też zależała od gatunku drzew (zostanš podzielone na cztery kategorie). W wypadku bardziej szlachetnych, takich jak dšb, stawki sš wyższe niż przy topolach. W efekcie za wycięcie kasztanowca białego o obwodzie 242 cm będzie trzeba zapłacić ok. 7,2 tys. zł (do 17 lipca br. 121 tys. zł, przed 1 stycznia br. – 14,5 tys. zł).

Razem z opłatami zostanš obniżone również kary za nielegalnš wycinkę, które sš dwukrotnoœciš opłat za wycinkę. Za nielegalne wycięcie brzozy o obwodzie 101 cm na nowych zasadach grozi kara 6,6 tys. zł – było 100 tys. zł. Różnica jest więc bardzo duża.

Podstawa prawna: rozporzšdzenie z 3 lipca 2017 r. DzU z 6 lipca 2017 r., poz. 1330

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL