Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Zapłacš za zawyżanie cen aut

123RF
PrzewoŸnicy będš się domagać odszkodowań od producentów ciężarówek.

Polscy przewoŸnicy rozważajš wniesienie pozwu zbiorowego za zawyżanie cen samochodów ciężarowych w latach 1997–2011.

Komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager od kilkunastu miesięcy prowadzi postępowanie dotyczšce zmowy cenowej największych w Europie producentów ciężarówek. Do ustalania cen produktów miało dojœć między głównymi graczami europejskiego rynku: DAF Trucks, Daimler, Iveco, Scania, Volvo i MAN, w latach 1997–2011. Według ocen Komisji Europejskiej koncerny te nie tylko stworzyły kartel cenowy, ale także wspólnie miały opóŸniać wejœcie nowych norm czystoœci spalin.

Komisja Europejska może nałożyć kary na producentów sięgajšce 10 proc. przychodów, w tym przypadku nawet ponad miliard euro.

Kary za ograniczanie konkurencji to jedno. W grę wchodzš jeszcze konkretne roszczenia zwišzane z poniesionš szkodš. Pozwy takie chcš składać polscy przedsiębiorcy.

– Coraz więcej przewoŸników zwraca się do nas z pytaniami o możliwoœć uzyskania odszkodowania za bezprawne działania producentów – mówi adwokat Bartosz Majerski z Kancelarii Prawnej Iuridica z Krakowa. Podkreœla, że możliwoœć dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za zmowę monopolowš została przesšdzona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej już kilkanaœcie lat temu.

Pod koniec listopada 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę regulujšcš dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Państwa członkowskie majš czas do końca 2016 r. na wdrożenie dyrektywy do własnych porzšdków prawnych. Jej implementacja ułatwi dochodzenie praw przewoŸnikom.

– Ułatwieniem w ewentualnych procesach o odszkodowania prowadzone przed polskimi sšdami będzie stwierdzenie praktyk ograniczajšcych konkurencję przez Komisję Europejskš. Czekamy w tym momencie na decyzję Komisji Europejskiej – mówi mecenas Majewski.

Polscy przewoŸnicy w latach 1997–2011 kupili ok. 150 tys. nowych ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, wartych ponad 12 mld euro.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL