Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Najmłodsi dłużnicy w Polsce majš po 8 lat

Fotolia.com
Para oœmiolatków to najmłodsi dłużnicy wpisani do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Ich dług wynosi po ok. 200 zł. W Rejestrze jest ok. 230 nieletnich, którzy trafili tam głównie z powodu niezapłaconych mandatów za jazdę na gapę, ale i nieletni alimenciarze.

Jak podało w œrodę Biuro Informacji Kredytowej (BIK), dług oœmioletnich gapowiczów nieznacznie przekroczył 200 zł. Wystarczyło to jednak, by znaleŸli się oni w Rejestrze - kryterium trafienia do BIG jest właœnie zaległoœć na minimum 200 zł, przeterminowana o co najmniej 60 dni.

Niepełnoletnich wpisanych za jazdę na gapę jest w bazie blisko 180 - to zdecydowana większoœć małoletnich dłużników. W niektórych przypadkach sprawa cišgnie się na tyle długo, że zapłacenia kary za jazdę na gapę żšdajš od nich już firmy windykacyjne, które zdšżyły odkupić dług.

Z informacji BIK wynika, że częœć nieletnich ma za sobš poważniejsze przewinienia niż jazda bez biletu. W rejestrze jest ponad 40 osób poniżej 18. roku życia wpisanych przez sšdy. Chodzi przede wszystkim o nieopłacone grzywny za popełnione wykroczenia, czy też za zakłócanie pracy sšdu. W tym przypadku dłużnikami sš głównie 16- i 17-latkowie, a w grę wchodzš zazwyczaj sumy w granicach kilkuset złotych; najniższa to niewiele ponad 200 zł, zaœ najwyższa przekracza 2 tys. zł.

Wœród nieletnich dłużników sš też alimenciarze. Za niepłacenie alimentów może trafić do BIG niepełnoletni rodzic, który zobowišzany do łożenia na dziecko, po prostu tego nie robi. Zgodnie z prawem zawarcie małżeństwa za uprzedniš zgodš sšdu powoduje bowiem, że osoba niepełnoletnia staje się dorosła i jest w ten sposób traktowana przez prawo.

Jak podało BIK, obecnie w rejestrze BIG InfoMonitor nie ma niepełnoletnich osób zgłoszonych z powodu spadków. Nowe prawo, które weszło w życie jesieniš 2015 r., jest zdecydowanie korzystniejsze dla spadkobierców; osoba, która przejmuje spadek, ponosi odpowiedzialnoœć za długi pozostawione przez spadkodawcę tylko do wartoœci majštku, który faktycznie odziedziczyła. Wczeœniej jeœli krewni w porę nie zareagowali, mogli odziedziczyć same długi i np. po odrzuceniu spadku przez dzieci, ale już nie wnuki, zobowišzania dziadka czy babci przechodziły nawet na kilkulatków.

Jak podkreœliło Biuro, obecnoœć w BIG osoby niepełnoletniej nie ma właœciwie większego znaczenia, ze względu na brak możliwoœci zawierania przez niš umów, zacišgania pożyczek, kredytów. Zmienia się to jednak w momencie rozpoczęcia starań np. o kredyt studencki lub mieszkaniowy czy chęci zakupu telefonu w abonamencie. Wejœcie z długiem w dorosły œwiat spowoduje, że dłużnik "potknie" się na pierwszej poważniejszej transakcji czy umowie, bo firma telekomunikacyjna, bank i firma pożyczkowa odprawiš go z kwitkiem.

Biuro radzi więc nieletnim dłużnikom, by uzbierali pienišdze z kieszonkowego i zapłacili karę za jazdę bez biletu lub poprosili o pomoc rodziców, bo dług wpisany do BIG może tam widnieć nawet 10 lat. Podobnie jest z alimentami czy sšdowš grzywnš. Podkreœlono przy tym, że nie ma znaczenia przedawnienie długu, bo informacje o zaległoœci mogš być ujawniane w Rejestrze Dłużników przez dekadę i podważać wiarygodnoœć wpisanej osoby.

Osobę nieletniš w Rejestrze może sprawdzić tylko jej opiekun prawny. Potrzebuje do tego swojego dokumentu tożsamoœci oraz dokumentu dziecka, w którym będzie widniał nr PESEL. Może to być np. paszport, akt urodzenia zawierajšcy PESEL albo wyrobiony jeszcze niepełnoletniemu dziecku dowód osobisty.

"Radziłbym osobom, które dopiero odebrały dowód osobisty, a majš obawy, że gdzieœ pozostawiły po sobie niekorzystny œlad, aby sprawdziły na listach BIG, czy na pewno wchodzš w dorosłoœć z czystym kontem. Jeœli okaże się, że gdzieœ widnieje dług, można mieć pewnoœć, że po spłacie najpóŸniej w cišgu 21 dni zniknie z danych BIG i nikt się nie dowie, że kiedykolwiek istniał" – powiedział cytowany w informacji prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL