Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Straty w firmie spowodowane przez przestępstwo - komentuje Jerzy Kowalski

Fotolia.com
Przedsiębiorca zwykle ma większy majštek niż przeciętny Kowalski. Dlatego też jest bardziej narażony na zuchwałe czyny przestępcze, które godzš w jego pienišdze i œrodki produkcji.

Jego straty w takich sytuacjach sš dotkliwsze i najczęœciej uderzajš w większe grono osób – pracowników. Mogš prowadzić do likwidacji czy upadłoœci małej czy œredniej firmy. Duże spółki żyjš bardziej komfortowo. Potrafiš sobie doœć sprawnie zrekompensować straty spowodowane, np. kradzieżš jej majštku czy oszustwem na jej szkodę. Sš dobrze ubezpieczone, majš stosowne rezerwy finansowe, systemy zabezpieczeń, strażników, ochroniarzy i mnóstwo kamer w obiektach firmowych. Co jednak ma zrobić skromny usługodawca, sklepikarz, przewoŸnik towarów, taksówkarz, właœciciel warsztatu samochodowego, czy drobny producent atrakcyjnych rynkowo gadżetów, gdy jego dorobek finansowy, urzšdzenia produkcyjne czy maszyny stanš się łupem złodzieja. Prawo karne jest dla naszego skrzywdzonego i okradzionego przedsiębiorcy mało pomocne. Żadnš pociechš nie jest dla niego wsadzenie przestępcy na dwa czy trzy lata do więzienia. Dla przedsiębiorcy ważna jest rekompensata poniesionych przez niego strat, po to by jego kapitał produkcyjny nie malał a służył wzrostowi krajowego PKB. Jak jš osišgnšć, co zrobić by przestępca, który jest też swoistym dłużnikiem okradzionego przedsiębiorcy oddał to, co wzišł bezprawnie.

Sš narzędzia, które umożliwiajš odzyskanie przez pokrzywdzonego jego pieniędzy czy majštku. Możliwe jest dochodzenie swoich pieniędzy na drodze zwykłego powództwa cywilnego lub złożenia wniosku o naprawienie szkody w toczšcym się postępowaniu karnym. Oczywiœcie poważnym problemem może być fakt, że złodziej wszystko już przetrwonił. No, ale powszechnie wiadomo, że z pustego, to i Salomon nie naleje.

Który jednak sposób jest lepszy? Na to pytanie opowiada Krystian Bodys radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych „Blumes, Skuza, Œwiderski" w artykule „Jak uzyskać rekompensatę od przestępcy".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL