Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Likwidacja rachunków bije w inwestorów - monitor wolnej przedsiębiorczości

Fotolia.com
Deweloperzy nie chcš likwidacji otwartych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia. Ostrzegajš, że zachwieje to rynkiem nieruchomoœci.

Większoœć firm deweloperskich trzyma bowiem pienišdze swoich klientów na tego rodzaju rachunkach. Tymczasem Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce je zlikwidować. W tym celu planuje zmienić ustawę deweloperskš. Jej pełna nazwa brzmi: ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dzięki tej zmianie kupujšcy lokale majš być lepiej chronieni.

Przeciwko temu pomysłowi ostro protestujš deweloperzy, w tym zrzeszeni w Polskim Zwišzku Firm Deweloperskich (PZFD). Bojš się, że po likwidacji otwartych rachunków bez zabezpieczenia masowo zacznš upadać małe i œrednie firmy deweloperskie. Nie majš one bowiem tak dużego kapitału, by same mogły sfinansować inwestycję, a żaden bank nie da im kredytu na wysokoœć całej potrzebnej sumy.

Efekt proponowanych zmian będzie więc taki, że na rynku zostanš tylko najwięksi gracze, czyli deweloperzy, którzy mogš liczyć m.in. na wsparcie kapitału zagranicznego.

Na poparcie swoich argumentów PZFD cytuje raport REAS przygotowany w 2017 r. na jego zlecenie. Dotyczy on roli otwartych rachunków powierniczych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego. Wynika z niego, że w ub.r. banki przeznaczyły na finansowanie tego budownictwa 6,2 mld zł. Gdyby więc deweloperzy stracili możliwoœć korzystania z otwartych rachunków, by utrzymać obecny poziom sprzedaży mieszkań, banki musiałyby przeznaczyć na finansowanie ich inwestycji 72 mld zł. Oznacza to kilkakrotny wzrost zaangażowania sektora bankowego w branżę deweloperskš, co jest nierealne. Deweloperzy chcš więc, by UOKiK zrezygnował ze swojego pomysłu, póki nie jest za póŸno. Na razie jednak urzšd nie chce tego zrobić i pracuje nad nowymi przepisami.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL