Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Zakładanie spółki z o.o. przez internet tylko z bezpiecznym podpisem elektronicznym

Fotolia
Przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet nie będzie można korzystać ze "zwykłego" podpisu elektronicznego, przewiduje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o KRS, którš - głosami wszystkich klubów - uchwalił w pištek Sejm.

Za głosowało 437 posłów - wszyscy obecni na sali obrad. Nowela trafi teraz do Senatu.

Ustawa przewiduje, że przy zawišzywaniu spółek z ograniczonš odpowiedzialnoœciš w trybie S-24, czyli przez internet, będzie można się posługiwać tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP.

Deklarowanym przez rzšd, który jest autorem ustawy, celem nowych przepisów jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Według inicjatorów pojawiły się bowiem sygnały o przypadkach nadużyć polegajšcych na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do założenia spółki z o.o. w trybie S-24 - zidentyfikowano ponad 40 przypadków zgłoszeń takich nadużyć.

Spółki z o.o. można zakładać przez internet (w trybie S-24) od 1 stycznia 2012 roku. Tryb S-24 wprowadzono w celu pobudzenia przedsiębiorczoœci i ułatwienia podejmowania działalnoœci gospodarczej w "najbardziej popularnej spoœród spółek handlowych formie organizacyjno-prawnej".

Rozwišzanie to - głosi uzasadnienie ustawy - okazało się dużym sukcesem: liczba spółek z o.o. zakładanych w trybie S-24 systematycznie roœnie i obecnie stanowiš one prawie połowę wszystkich nowo tworzonych spółek z o.o.

W 2012 r. spółki z o.o. zawišzane w trybie S-24 stanowiły 15,43 proc. wszystkich spółek z o.o. zawišzanych w tamtym roku; w 2013 r. - 26,44 proc.; w 2014 r. - 31,47 proc.; w 2015 r. - 47,25 proc. Łšcznie między styczniem 2012 r. a listopadem 2015 r. zawišzano w trybie S-24 36 tys. 678 spółek z o.o.

Według uzasadnienia z szacunkowych danych wynika, że dotychczas w prawie 80 proc. przypadków użytkownicy korzystajšcy z trybu S-24 posługujš się zwykłym podpisem elektronicznym. "Do złożenia takiego podpisu wystarcza bowiem założenie konta w systemie teleinformatycznym służšcym do obsługi zawišzania i dokonywania innych czynnoœci dotyczšcych spółki oraz aktywacji podpisu w systemie, do której wymagane jest podanie stosunkowo ograniczonej liczby danych (imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres do korespondencji)" - wyjaœniono.

Ustawa ma wejœć w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL