Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Stanowisko Grupy Wyszehradzkiej ws. sztucznej inteligencji

123RF
Z inicjatywy Polski państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) przyjęły wspólne stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji i jej potencjału dla rozwoju gospodarki UE - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

W zwišzku z zapowiedziš publikacji na koniec kwietnia br. komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji („AI"), państwa Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry) przygotowały wspólne stanowisko. Rozwój sztucznej inteligencji nabiera tempa, dlatego konieczne jest oszacowanie korzyœci oraz ewentualnych zagrożeń powišzanych z rozwojem technologii opartych o AI. W opracowanym dokumencie, wzywamy Komisję Europejskš do dalszego zaangażowania w proces rozwoju tej technologii.

Zwrócono uwagę na potencjał rozwoju europejskich przedsiębiorstw w oparciu o AI, ale jednoczeœnie wskazano na koniecznoœć pogłębionej analizy skutków prawnych i ekonomiczno-społecznych.

Zaproponowano konkretne rozwišzania tj. utworzenie wirtualnych magazynów danych czy powołanie, na poziomie UE, obserwatorium AI.

W stanowisku zdefiniowanych zostało 9 obszarów priorytetowych na poziomie UE:

1. Włšczenie zagadnień zwišzanych ze sztucznš inteligencjš w obszar dyskusji na temat transformacji cyfrowej i uczynienie AI jednym z priorytetów UE do roku 2020 i na kolejne lata;

2. Uruchomienie ogólnoeuropejskiej inicjatywy w postaci utworzenia wirtualnych magazynów danych. Inicjatywa ta docelowo może umożliwić otwarcie danych przemysłowych i w konsekwencji pozwoli przyspieszyć badania, rozwój oraz implementację sztucznej inteligencji;

3. Koniecznoœć rozpoczęcia debaty na temat prawidłowego mechanizmu finansowania technologii cyfrowych;

4. Stworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych na poziomie UE, które będš wspierać badania i rozwój w kluczowych sektorach jak medycyna, prawo, rynki finansowe, usługi, rynek motoryzacyjny, rolnictwo, ochrona œrodowiska, gospodarka wodna czy przemysł żywnoœciowy;

5. Analiza wykorzystania technologii AI w reformie procesu podejmowania decyzji przez administrację państwowš;

6. Koniecznoœć stawiania na edukację i badania, tworzenie œrodowisk akademickich wspierajšcych rozwój tej technologii;

7. Utworzenie Europejskiego Obserwatorium Sztucznej Inteligencji;

8. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i zaufania;

9. Zbadanie wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w Europie.

ródło: MC

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL