Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

TK: w sšdzie osoba prawna sama musi wykazać, że nie stać jej na adwokata

Fotorzepa, Robert Gardziński
Zgodne z Konstytucjš sš przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sšdowych w sprawach cywilnych, które zobowišzujš osoby prawne do wykazania braku œrodków na wynagrodzenie adwokata - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok pięcioosobowego składu zapadł jednogłoœnie; zdanie odrębne - ale nie co do sentencji, lecz składu orzekajšcego, zgłosił sędzia sprawozdawca Stanisław Rymar - ogłosiła przewodniczšca składu sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Wyrok jest prawomocny, podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw - zaznaczyła.

TK badał pytanie prawne sšdu gospodarczego na niejawnej rozprawie. We wtorek publicznie ogłosił orzeczenie.

W ustnym uzasadnieniu sędzia sprawozdawca podkreœlił, że "wykazanie braku dostatecznych œrodków należy do sfery postępowania dowodowego i to na podmiocie cišży powinnoœć nie tylko przeprowadzenia tego postępowania, ale także wybór œrodków dowodowych". Rodzaj tych œrodków powinien być za każdym razem dostosowany nie tylko do konkretnego podmiotu, ale także do aktualnej sytuacji prawnej i faktycznej - tłumaczył sędzia Rymar.

Przypomniał orzeczenie Sadu Najwyższego w sprawie z 2009 r., w którym sšd stwierdził, że przedstawienie przez stronę dowodu co do twierdzeń o faktach, z których wywodzi ona korzystne dla siebie skutki nie jest prawem czy obowišzkiem procesowym, lecz tzw. ciężarem procesowym wynikajšcym z litery prawa.

"Rolš sšdu nie jest zastępowanie strony w wykonywaniu przez niš ciężaru dowodowego i wskazywanie, w jaki sposób strona ma udowodnić swoje twierdzenia" - tłumaczył istotę wyroku sędzia Rymar. "To interes strony, jakim jest wygranie procesu, nakazuje jej podjšć wszelkie możliwe czynnoœci procesowe, w celu udowodnienia przedstawionych twierdzeń o faktach. Strony nie można zmusić do ich podjęcia" - dodał.

Uzasadniajšc własne zdanie odrębne Rymar zaznaczył, że mimo akceptacji sentencji wyroku i jego uzasadnienia jest zmuszony je zgłosić, bo wyznaczony do składu orzekajšcego Henryk Cioch, w miejsce sędziego wiceprzewodniczšcego TK Stanisława Biernata, nie jest w jego opinii sędziš Trybunału Konstytucyjnego.

Powiedział, że Cioch został wybrany przez Sejm obecnej kadencji na miejsce już zajęte, a TK w wyroku z 3 grudnia uznał za konstytucyjny wybór trzech sędziów przez Sejm siódmej - poprzedniej kadencji. Rymar zaznaczył, że w jego ocenie wybór Ciocha był od poczštku wadliwy i dlatego nie ma on prawa rozpoznawania spraw i orzekania w TK.

Podkreœlił, że w zwišzku z takim stanowiskiem orzeczenie we wtorkowej sprawie jest jego zdaniem nieważne, bo zapadło przy udziale czterech sędziów i osoby nieuprawnionej.

Oprócz przewodniczšcej, sprawozdawcy i Ciocha w składzie znajdowali się sędziowie Zbigniew Jędrzejewski i Leon Kieres.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL