Dotacje unijne dla firm starających się o patent

aktualizacja: 28.03.2016, 13:56
Foto: 123RF

„Ochrona własności przemysłowej”, czyli działanie 2.3.4 programu „Inteligentny rozwój” ma pomóc przedsiębiorcom w ochronie ich własności intelektualnej. Firmy, które jeszcze chciałyby pozyskać dotację na zakup usług doradczych i eksperckich, przybliżających do uzyskania takiej ochrony, mają na to czas do 31 marca.

REDAKCJA POLECA

To już ostatnie dni realizacji pierwszego konkursu w ramach działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej". To właśnie dzięki niemu przedsiębiorcy mają szansę pozyskać bezzwrotne wsparcie na zakup usług doradczych i eksperckich, które pomogą przygotować odpowiednie zgłoszenie i wystąpienie przed wybranym organem ochrony własności przemysłowej.

Zgodnie z opisem działania, dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do polskiego Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. Dofinansowaniu mogą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia powyższych praw.

Wartość projektów (kosztów kwalifikowanych) może wahać się w przedziale od 10 tys. zł do 1 mln zł. Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 50 proc (refundacja połowy poniesionych kosztów kwalifikowanych). Za realizację działania odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ona przyjmuje wnioski o dofinansowanie i będzie je oceniać zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektu. Te, jak i inne dokumenty obowiązujące dla bieżącego konkursu, można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl.

POLECAMY

KOMENTARZE