Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Jak skutecznie zostać przedsiębiorcš

123RF
W jaki sposób stworzyć dobry biznesplan, jak wybrać odpowiedniš do potrzeb i możliwoœci formę prowadzenia działalnoœci, skšd pozyskać fundusze na założenie i rozwój własnej firmy i wreszcie jak zadbać o skutecznš reklamę i promocję? Odpowiedzi na te wszystkie pytania można znaleŸć w najnowszej publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci.

To już kolejna edycja podręcznika „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcš". Wydawany przez Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci, jest co jakiœ czas uaktualniany i odœwieżany. Tak, aby prezentowane w nim treœci jak najbardziej odpowiadały zmieniajšcym się przepisom, normom i zwyczajom.

Poradnik w usystematyzowany sposób przeprowadza czytelnika po wszystkich najistotniejszych zagadnieniach, z którymi spotykajš się osoby stawiajšce pierwsze kroki w biznesie. Warto go przeczytać, aby zweryfikować swojš wiedzę, a także uniknšć błędów, które nieœwiadomie i zupełnie niepotrzebnie można by popełnić. Przecież wiele œcieżek zostało już przetartych. Warto więc korzystać z doœwiadczeń innych, co w większym stopniu pozwoli młodemu przedsiębiorcy skoncentrować się na istocie sprawy, czyli wprowadzaniu własnych produktów lub usług na rynek, a nie na kwestiach technicznych i formalnych.

Z pierwszej częœci publikacji przedsiębiorcy mogš dowiedzieć się, w jaki sposób przekształcić pomysł w efektywnš strategię i ocenić szanse na powodzenie projektowanego biznesu. Pomocne mogš być wskazówki, jakie formalne kroki należy podjšć, aby zarejestrować własnš działalnoœć gospodarczš. Obecne wydanie poradnika zostało wzbogacone o obszernš częœć poœwięconš zagadnieniom prawnym. Wiedzšc, jak istotna jest znajomoœć przepisów pozwalajšca podejmować decyzje zgodnie z obowišzujšcym prawodawstwem oraz budować profesjonalne relacje z kontrahentami i klientami, w rozdziale „Z prawem na co dzień" zamieszczone zostały najistotniejsze informacje z zakresu prawa podatkowego, rozliczania kosztów firmowych, opłacania składek ZUS czy prowadzenia księgowoœci.

Podręcznik ma także pomóc w znalezieniu odpowiedniego Ÿródła finansowania projektu, dostarcza wiedzy na temat możliwoœci korzystania z usług doradczych oraz innych narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców. To o tyle istotne, że obecnie takich Ÿródeł jest naprawdę dużo. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać i wiedzieć, do kogo sš lub mogš być adresowane. Odrzucenie pomysłu na biznes w jednej lub drugiej instytucji, nie musi bowiem oznaczać, że przedsiębiorcy nie uda się zdobyć dofinansowania. Trzeba po prostu szukać odpowiedniego Ÿródła, a przewodnik może właœnie w tym pomóc.

Lektura poradnika przybliża również specyfikę prowadzenia biznesu w Internecie, a dostarczajšc cennych wskazówek z zakresu promocji i marketingu, pomaga w zbudowaniu skutecznej strategii komunikacji przedsiębiorstwa.

Autorzy poradnika dużo uwagi poœwięcili także bezpieczeństwu firm. Dzięki temu czytelnik znajdzie w nim niezbędne podpowiedzi, jak weryfikować wiarygodnoœć kontrahentów, jak zdobywać informacje o innych firmach oraz jak zapewnić swojej firmie możliwoœć stabilnego działania.

Na końcu poradnika zostały zamieszczone adresy stron internetowych, istotnych z punktu widzenia osoby rozpoczynajšcej działalnoœć gospodarczš. Przedsiębiorca zainteresowany szczegółowymi przepisami dotrze do nich dzięki linkom prowadzšcym wprost z przewodnika do portali zawierajšcych ustawy w ich obowišzujšcej aktualnie wersji.

Poradnik „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcš" można pobrać ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci. Publikacja dostępna jest bezpłatnie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL