Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Zakaz prowadzenia działalności przez audytorów

123RF
Zakaz podwykonawstwa usług audytorskich może dotknšć połowy biegłych rewidentów i sparaliżować rynek – ostrzegajš eksperci.

Sejmowe prace nad nowš ustawš regulujšcš zawód biegłego rewidenta wkraczajš w decydujšcš fazę. W najbliższy wtorek Komisja Finansów Publicznych ma nadać jej ostateczny kształt. Wœród wielu spornych kwestii pojawiła się też nowa: firma audytorska nie mogłaby zlecać wykonania swoich usług innym podmiotom, choćby były również licencjonowanymi audytorami.

Takš zmianę przegłosowała w ubiegłym tygodniu podkomisja powołana do rozpatrzenia projektu (wykreœlono przewidujšcy podzlecanie art. 59 projektu). Posłowie nie podali uzasadnienia tej zmiany. Ale jej skutki mogłyby dotknšć sporej częœci biegłych rewidentów.

– Takie brzmienie ustawy praktycznie wykluczyłoby z rynku audytorów, którzy prowadzš działalnoœć gospodarczš – ocenia Piotr Kamiński, ekspert reprezentujšcy w pracach podkomisji Pracodawców RP.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów szacuje, że takie rozwišzanie mogłoby mieć negatywne skutki nawet dla połowy z wszystkich 7 tys. biegłych. To ci, którzy prowadzš jedno- lub kilkuosobowe firmy albo w nich pracujš.

– Mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów ponownie przeanalizuje sprawę i złoży poprawkę przywracajšcš możliwoœć zlecania usług audytu, bo skutki dla rynku mogłyby być opłakane – mówi Piotr Kamiński.

Podzlecanie usług to na rynku audytorskim zwykła praktyka. Zresztš inne zawody zaufania publicznego – adwokaci, radcy prawni czy doradcy podatkowi – też z podobnych możliwoœci korzystajš. Istniejš nawet fora internetowe dotyczšce zastępstwa procesowego, na których prawnicy porozumiewajš się co do zastępowania w reprezentacji przed sšdem (co jest rodzajem podwykonawstwa).

Ustawa, nad którš pracuje Sejm, ma wdrażać europejskš dyrektywę 2014/56/UE dotyczšcš rynku audytorskiego. Ani dyrektywa, ani dotyczšce tych spraw unijne rozporzšdzenie nr 537/2014 nie przewidujš jednak zakazu zlecenia audytu innym podmiotom.

etap legislacyjny: przed drugim czytaniem w Sejmie

Opinia

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Usunięcie art. 59 projektu ograniczy możliwoœć œwiadczenia usług przez biegłych rewidentów, którzy prowadzš działalnoœć gospodarczš. Dotyczy to setek firm. Ministerstwo Finansów nie podało żadnych argumentów na to, że podwykonawstwo osłabia jakoœć badania. Komisja Nadzoru Audytowego w swoich sprawozdaniach również nie zwracała uwagi na problemy tego modelu współpracy. Wprowadzenie zakazu to wyłšcznie niepotrzebna, nieuzasadniona nadregulacja, z którš nie muszš się przecież borykać żadne inne zawody zaufania publicznego. Ten model pracy jest charakterystyczny dla dzisiejszej gospodarki, a zakazanie go to budowanie kolejnej bariery w rozwoju branży, zwłaszcza małych i œrednich firm. A przecież dyrektywa miała je wzmacniać, a nie osłabiać. >C8

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL