Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Kto ma prawo do wzoru obuwia Crocs - jest wyrok Sšdu Unii Europejskiej

Adobe Stock
Sšd Unii Europejskiej utrzymał w mocy unieważnienie rejestracji wzoru obuwia Crocs z uwagi na jego publiczne udostępnienie przed tš rejestracjš.

Skšd wzięła się popularnoœć Crocsów? Wszystko zaczęło się w 2002 roku, kiedy amerykański biznesmen George Boedecker Junior zaprezentował je na targach motorowodnych. Zostały wynalezione nie jako obuwie do chodzenia po ulicy, ale jako buty do noszenia w SPA. - W cišgu siedmiu lat sprzedano sto milionów par w 125 krajach, a u szczytu popularnoœci wartoœć firmy produkujšcej te buty wynosiła 5,6 miliardów dolarów - możemy przeczytać w "Super Expressie".

Wzór tego obuwia w Unii Europejskiej chciała zastrzec spółka Western Brands LLC, która zwróciła się w tej sprawie ze stosownym wnioskiem do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własnoœci Intelektualnej (EUIPO). W lutym 2005 roku wzór został zarejestrowany jako wzór wspólnotowy. W dniu 3 listopada 2005 r. prawo do wzoru wspólnotowego zostało przeniesione na spółkę Crocs.

W 2013 r. francuska spółka Gifi Diffusion wniosła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do wzoru, podnoszšc, że jest on pozbawiony nowoœci. Argumentowała, że wzór ten został udostępniony publicznie przed dniem 28 maja 2003 r., tzn. przed okresem 12 miesięcy poprzedzajšcym zastrzeżonš datę pierwszeństwa (czyli datę złożenia wniosku patentowego w Stanach Zjednoczonych).

Decyzjš z  6 czerwca 2016 r. EUIPO unieważnił wzór, uznajšc, że został on ujawniony przed dniem 28 maja 2003 r. i w rezultacie był pozbawiony nowoœci. Według EUIPO ujawnienie nastšpiło poprzez: zamieszczenie w witrynie internetowej Crocs (www.crocs.com); wystawienie podczas salonu żeglarskiego w Fort Lauderdale na Florydzie (Stany Zjednoczone) oraz udostępnienie do sprzedaży obuwia, w którym zastosowano wzór.

Spółka Crocs wniosła skargę na tę decyzję do Sšdu Unii Europejskiej. Podniosła, że przypadki ujawnienia wzoru w Internecie stanowiły wydarzenia, które nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw œrodowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działajšcym w Unii.

W œrodę Sšd UE oddalił skargę spółki Crocs i utrzymał w mocy decyzję o unieważnieniu rejestracji wzoru obuwia Crocs.

Jak wyjaœniono, nie jest wymagane, by okolicznoœci składajšce się na udostępnienie wydarzyły się na obszarze Unii. W rezultacie Sšd orzekł, że EUIPO nie popełnił błędu, stwierdzajšc, że poprzez wspomniane trzy przypadki ujawnienia, przynajmniej rozpatrywane łšcznie, sporny wzór został udostępniony publicznie przed dniem 28 maja 2003 r.

Ponadto Sšd orzekł, że spółka Crocs nie udowodniła, że trzy przypadki ujawnienia ustalone przez EUIPO nie mogły stać się dostatecznie znane, podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, œrodowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działajšcym w Unii (czyli profesjonalistom zajmujšcym się sprzedażš i produkcjš obuwia).

Sšd zauważył w szczególnoœci, że spółka Crocs nie wykazała w sposób wymagany prawem, że producenci obuwia działajšcy poza Stanami Zjednoczonymi nie mogli wyszukać jej witryny internetowej, ani że producentom tym nie było nic wiadomo o salonie żeglarskim w Fort Lauderdale, bioršc pod uwagę jego międzynarodowy charakter i ogromny sukces, który odniosła wystawa omawianego obuwia. Ponadto Sšd wskazał, że obuwie to było wprowadzone do sprzedaży w znacznej liczbie stanów amerykańskich i że z tego powodu jest mało prawdopodobne, by z uwagi na wagę, jakš dla rynku Unii majš trendy handlowe panujšce na rynku amerykańskim, sprzedaż ta przeszła niezauważona przez działajšce w Unii œrodowiska wyspecjalizowane w danej branży.

Wyrok w sprawie T-651/16 Crocs, Inc. / EUIPO

ródło: rp.pl, se.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL