Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prosta Spółka Akcyjna jako nowa spółka kapitałowa

123rf
Ministerstwo Rozwoju popierajšc założenie, że rozwój innowacyjnoœci polskich przedsiębiorców to krok w kierunku budowania bardziej konkurencyjnej gospodarki, wychodzi naprzeciw postulatom innowacyjnych przedsiębiorców i planuje utworzenie przyjaznego ekosystemu dla startupów.

Planowane jest wprowadzenie do polskiego porzšdku prawnego nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA), wzorowanej na rozwišzaniach przyjętych w Słowacji i Francji i dedykowanej (choć nie wyłšcznie) startupom, czyli małym firmom w poczštkowej fazie rozwoju innowacyjnego pomysłu, które majš zdecydowanie innš specyfikę funkcjonowania niż nieinnowacyjny przedsiębiorca rozpoczynajšcy działalnoœć w oparciu o sprawdzony już pomysł. Przewidziane w naszym prawie obecne formy prowadzenia działalnoœci nie sš dopasowane do tej specyfiki.

Pomysłodawcy (założyciele startupu) dysponujš najczęœciej jedynie pomysłem i aby go rozwinšć a następnie skomercjalizować potrzebujš œrodków finansowych, doœwiadczenia, wiedzy i kontaktów, które może im zapewnić tzw. anioł biznesu czy crowdfounding a w póŸniejszej fazie rozwoju, fundusz ventu...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL