Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Usprawnienie sšdów gospodarczych

123RF
Uproszczenie procedur, kary za obstrukcję i nowi sędziowie to sposób na usprawnienie sšdów, zwłaszcza gospodarczych.

Plany resortów sprawiedliwoœci oraz rozwoju i finansów zaprezentowali w œrodę ich wiceministrowie, odpowiednio Łukasz Piebiak i Mariusz Haładyj, przed sejmowš podkomisjš stałš ds. mikro-, małych i œrednich przedsiębiorstw.

Wiadomo, że sšdowe postępowania, w tym gospodarcze, sš rozpatrywane powolnie. Wiadomo również, jak fatalnie wpływa to na przedsiębiorczoœć. Ale winni sš nieraz sami przedsiębiorcy.

– Przedsiębiorca umie liczyć, czy lepiej teraz przegrać czy odwlekać wyrok, i tak trwa zabawa w kotka i myszkę – mówił min. Piebiak. – Zaproponujemy na to dwie sankcje: podwyższone odsetki za opóŸnionš zapłatę oraz podwyższony zwrot kosztów za proces od strony, zwykle pozwanego, stosujšcego obstrukcję w procesie.

MS planuje też reaktywowanie procedury gospodarczej, bardziej sformalizowanej, za to szybszej. Drobny przedsiębiorca, np. właœciciel zieleniaka, ma mieć wybór, czy z niej skorzystać czy z ogólnej, cywilnej procedury. Jeœli chodzi o sšdy, to czeka w nich 200 etatów na absolwentów Krajowej Szkoły Sędziów, kończy się też przeglšd wydziałów sšdach, co pozwoli przesunšć setki sędziów ze stanowisk funkcyjnych do orzekania.

Z kolei wiceminister Haładyj wišże nadzieje z pakietem wierzycielskim z programu wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który przewiduje m.in. poszerzenie tzw. postępowania uproszczonego, usprawnienie egzekucji oraz zabezpieczeń sšdowych, by dłużnik nie ukrył majštku.

Kolejne wyzwania dla rzšdu to wdrożenie pełnej informatyzacji sšdów, na co sš trzy lata.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL