Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Jawność uderzy w prywatne firmy - komentuje Ojczyk i Domagalski

123RF
Spółki z mieszanym kapitałem, także mniejszoœciowym Skarbu Państwa czy samorzšdów, znajdš się pod specjalnym nadzorem. Dlaczego? Niewielu potrafi na to pytanie odpowiedzieć.

Projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego przygotowany przez Mariusza Kamińskiego, koordynatora służb specjalnych, znaczšco poszerza definicję osoby pełnišcej funkcje publiczne. Za takš będzie uznany np. prezes spółki, w której Skarb Państwa czy samorzšd ma więcej niż 20 proc. udziałów.

W efekcie nie będzie mógł on pełnić funkcji członka zarzšdu i rady nadzorczej innej spółki czy wykonywać innych odpłatnych zajęć – z wyjštkiem pracy naukowej i dydaktycznej. Obejmie go też zakaz posiadania więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów, a nawet... zakaz prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

Zatem biznesmen będzie musiał uciekać z przedsięwzięć z udziałem kapitału publicznego. Jakkolwiek zrozumieć można intencje projektodawcy, aby osoby zarzšdzajšce spółkami z udziałem Skarbu Państwa zaangażowane były wyłšcznie w tę działalnoœć oraz nie pozostawały w sytuacji ewentualnego konfliktu interesów, proponowane rozwišzanie jest zbyt restrykcyjne. Przede wszystkim jednak negatywnie wpłynie na spółki o nieznacznym lub marginalnym z punktu widzenia państwa znaczeniu, a także na spółki prywatne, w których zaangażowanie Skarbu Państwa ma wymiar tylko kapitałowy lub podyktowane jest np. zaszłoœciami historycznymi.

Ta dbałoœć o jawnoœć jest niestety poważnš ingerencjš państwa w wolnoœć prowadzenia działalnoœci gospodarczej, a temu trzeba powiedzieć wyraŸne „nie". Dlatego wielu prawników ma nadzieję, że rzšd pójdzie po rozum do głowy i zmieni zasady gry. Jest na to czas, bo projekt jeszcze nie trafił w szybkie tryby maszynki sejmowej.

—Jolanta Ojczyk, Marek Domagalski

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

Więcej

rp.pl/monitor

Przedsiębiorco, jesli coœ ogranicz Twój biznes napisz

monitor@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL