Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Dane osobowe: RODO nadchodzi - komentuje Wojciech Tumidalski

123RF
RODO? Czy Rodos? Nie byłem – powiedział mi niedawno znajomy prowadzšcy firmę, gdy zagadnšłem go o nadchodzšcš wielkimi krokami reformę w ochronie danych. Częœć zainteresowanych do dziœ nie uœwiadamia sobie rozmiarów zmian. Niektórzy też nie wiedzš, jak kosztowna może być ta nieœwiadomoœć.

Ostatnia chwila, by się zainteresować i zaczšć działać, bo RODO, czyli unijne Rozporzšdzenie Ogólne o Danych Osobowych, zacznie obowišzywać pod koniec maja. Obrót danymi to wielki biznes. Wiedzš o nas handluje się już od lat. Fachowcy od profilowania ustalajš, kim jesteœmy, co lubimy i czego potrzebujemy – stšd wiedzš, co nam oferować. To bezcenne informacje, a my udostępniamy je też za bezcen, automatycznie wyrażajšc zgodę na użycie i przetwarzanie naszych danych, kiedy podpisujemy umowę na telefon albo chcemy mieć kartę lojalnoœciowš w sklepie czy na stacji paliw.

RODO wymusi na przedsiębiorcach gruntowny przeglšd polityki ochrony zebranych danych oraz poinformowanie o tym osób, które nie muszš już funkcjonować w tym zbiorze. To dla wielu szansa, by się dowiedzieć, kto obraca informacjami o nas.

Tych, którzy jeszcze nie zaczęli, czeka ogromna operacja, ale można jeszcze zdšżyć. Potem generalny inspektor ochrony danych osobowych będzie mógł nałożyć nawet 20 mln euro kary na tego, kto nie spełni wymogów. Kary z poczštku pewnie nie będš tak surowe, ale na wakacje na Rodos dla całej rodziny by wystarczyło. Szkoda płacić.  

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej". Jeœli coœ ogranicz Twój biznes napisz monitor@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL