Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Pakiet transportowy: Firmy majš miesišc na rewolucję w transporcie

Bloomberg
Skarbówka przeœledzi drogę cysterny z paliwem. Za brak zgłoszenia przewozu firmy zapłacš 20 tys. zł kary.

Już 1 marca 2017 r. ma wejœć w życie ustawa wdrażajšce tzw. pakiet transportowy. Na razie czeka na pierwsze czytanie w Sejmie, ale firmy transportowe i kierowcy, mimo że popierajš ideę, już majš do niej zastrzeżenia.

Po pierwsze, majš mało czasu na wdrożenie drogiego systemu elektronicznego. Po drugie, już w kwietniu mogš dostać wysokie kary za brak rejestracji przewozów w tym systemie.

Monitoring obejmie towary wrażliwe, m.in. paliwa silnikowe czy oleje smarowe, alkohol etylowy skażony oraz susz tytoniowy. Firmy będš musiały zgłosić każdy przewóz, nawet na odcinku kilku kilometrów. Po zgłoszeniu towar otrzyma numer referencyjny. Od stycznia 2015 r. taki system działa na Węgrzech, a od 2013 r. w Portugalii.

Za szybkie kary

Ministerstwo Finansów twierdzi, że w trakcie kontroli funkcjonariusze skarbówki lub inspekcji transportu drogowego sprawdzš, czy przedsiębiorca dopełnił obowišzków. Jeœli nie, przez pierwszy miesišc uniknie konsekwencji. Ale od 1 kwietnia za brak zgłoszenia lub numeru będš kary. Podmiot wysyłajšcy lub odbierajšcy zapłaci nie mniej niż 20 tys. zł. Kierowcy grozi grzywna od 5000 zł do 7500 zł.

– Kara jest wysoka, by niedopełnienie obowišzku rejestracji było nieopłacalne – informuje wiceminister finansów Marian Banaœ.

– Pakiet przewozowy to prawdziwa rewolucja – mówi Krzysztof Rutkowski, radca prawny, partner w KDCP. – Prawie każdy uczestnik przewozu towarów będzie musiał zarejestrować towar, np. cysternę paliwa.

Według niego jednak, o ile sam przepis należy wprowadzić jak najszybciej, o tyle stosowanie kar należy odroczyć do 1 stycznia 2018 r.

– W pierwszych tygodniach trudno będzie uniknšć błędów – mówi.

Przedsiębiorcy potrzebujš czasu np. na renegocjację umów z firmami transportowymi. Powstaje też wiele problemów praktycznych. Nie wiadomo np., jak powinna przebiegać rejestracja cysterny z paliwem, które będzie rozwożone do kilku kontrahentów, gdy nie wiadomo, jaka iloœć paliwa zmieœci się w zbiornikach poszczególnych odbiorców.

Dowód w postępowaniu

Według Wojciecha Kotali, doradcy podatkowego w Cabaj Kotala, nowe wymogi pomogš uczciwym przedsiębiorcom.

– Obecnie nie ma żadnego systemu pozwalajšcego przeœledzić transport towarów wrażliwych od poczštku do końca (poza w pewnym zakresie EMCS). W efekcie w postępowaniach podatkowych firmy majš problem z udowodnieniem, że dostawa nie była fikcyjna – mówi.

OPINIA

Mariusz Korzeb doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP

Zmiany zaproponowane w pakiecie przewozowym sš potrzebne. Ich efektem powinno być wyeliminowanie z rynku grup przestępczych działajšcych w obrocie paliwami oraz nierzetelnych firm. Co istotne, zmiany te dajš szansę na dotarcie bezpoœrednio do organizatorów i beneficjentów przestępczych procederów zamiast do przedsiębiorców, którzy zostali w taki proceder nieœwiadomie uwikłani. Obecnie jeœli przedsiębiorca znajdzie się w takim łańcuchu, to może być pewien, że organy skarbowe zakwestionujš prawidłowoœć rozliczeń. Dla aparatu skarbowego nie ma znaczenia, iż przedsiębiorca nie mógł wiedzieć, że jakiœ podmiot na wczeœniejszym etapie dostaw jest przestępcš. Pakiet przewozowy powinien się przyczynić do rozwišzania tego problemu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL