Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Szukanie dziur w ochronie danych osobowych u deweloperów

123RF
Najpierw służyły do tego klauzule we wzorach umów, póŸniej decyzje œrodowiskowe, a teraz szukanie dziur w ochronie danych osobowych. Pomysłowoœć w wyłudzaniu pieniędzy od deweloperów zadziwia.

Na rynku działa wiele pseudoorganizacji społecznych, które œwietnie żyjš dzięki firmom deweloperskim. Przez długie lata prawdziwš plagš było wyszukiwanie niedozwolonych zapisów we wzorach umów i wnoszenie przeciwko deweloperom spraw do sšdu. Następnie taka organizacja proponowała firmie ugodę na okreœlonš sumę albo egzekwowała zasšdzone na swojš rzecz koszty procesu. Z czasem ten proceder ukrócono.

Ale pomysłowoœć ludzka nie zna granic. Szybko pojawiły się nowe sposoby na łatwe pienišdze. Okazało się, że do tego celu idealnie nadaje się postępowanie œrodowiskowe. Do deweloperów zaczęły więc płynšć propozycje nie do odrzucenia: jeœli nie zapłacš okršgłej sumki, to będzie odwołanie do sšdu, co zablokuje inwestycję na wiele lat. I ten proceder ostatnio w znaczšcym stopniu ukrócono dzięki zmianie przepisów.

Teraz szykuje się kolejne pole do nadużyć. Chodzi o nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Deweloperzy, którzy takimi danymi administrujš, obawiajš się, że znowu pojawiš się wyspecjalizowane pseudoorganizacje społeczne, które będš tropić niedocišgnięcia w tym zakresie (np. brak odpowiednich zgód na przetwarzanie danych) i żšdać pieniędzy od deweloperów w zamian za to, że nie wniosš skargi.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i wskazujemy na bariery utrudniajšce funkcjonowanie polskich firm. Dla czytelników, którzy napiszš, co ogranicza ich w prowadzeniu biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL