Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Do przetargu tylko z etatami

123RF
Przedsiębiorcy starajšcy się o publiczne kontrakty będš musieli zatrudniać pracowników na umowach o pracę.

Najnowsza propozycja Ministerstwa Rozwoju może oznaczać prawdziwš rewolucję dla kilkuset tysięcy osób zatrudnionych w branży budowlanej, usługach ochroniarskich czy porzšdkowych, które œwiadczš usługi na rzecz administracji publicznej i samorzšdów.

Dotychczas administracja wybierała po prostu oferty z najniższš cenš. Przetargi wygrywały więc firmy zatrudniajšce pracowników na najgorszych warunkach z najniższymi wynagrodzeniami, nawet do 3–4 zł za godzinę. Korzystali na tym wszyscy poza pracownikami. Urzšd, bo mniej płacił za kontrakt, przedsiębiorca – bo zarabiał swoje.

W ostatnim czasie stało się jednak jasne, że kryterium niskiej ceny doprowadziło do nieuczciwej konkurencji między firmami, które maksymalnie zaniżały cenę tylko po to, by przejšć kontrakt z urzędem.

Teraz ma się to zmienić. W nowych przepisach o zamówieniach publicznych, które majš zaczšć obowišzywać już 18 kwietnia, znajdzie się bowiem obowišzek zatrudniania pracowników na etatach przy wykonywaniu zamówień publicznych. Ministerstwo proponuje również rozwišzania przeciwdziałajšce zaniżaniu ceny za usługi zamawiane przez administrację. Jeœli będzie ona miała decydujšce znaczenie dla rozstrzygnięcia przetargu, ważna stanie się także jakoœć takich usług. Wczoraj na takie zmiany zgodzili się przedstawiciele zarówno zwišzków zawodowych, jak i pracodawców, zasiadajšcy w nowej Radzie Dialogu Społecznego.

– Zaakceptowane przez partnerów społecznych propozycje znajdš się w projekcie, który już w przyszłym tygodniu trafi do konsultacji społecznych, a przez Sejm musi zostać uchwalony do końca marca – mówi wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. – Do 18 kwietnia musimy wprowadzić w życie nowe unijne przepisy, inaczej grożš nam kary ze strony Komisji Europejskiej.

– Bardzo się cieszę z tej propozycji zmian, bo przedsiębiorcy stajšcy do przetargów przestanš konkurować coraz to niższymi kosztami zatrudnienia pracowników, co zaburza konkurencję – mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan, przewodniczšcy zespołu ds. zamówień publicznych w Radzie Dialogu Społecznego. – Ta zmiana przepisów będzie miała większy wpływ na poprawę warunków zatrudnienia niż wprowadzanie np. minimalnej stawki godzinowej na umowach cywilnoprawnych.

Ze zmiany cieszš się także zwišzkowcy. – To dobry krok w kierunku naprawy rynku pracy – twierdzi Sylwia Szczepańska, ekspertka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœć". – W przetargach ogłaszanych po zmianach wszędzie tam, gdzie w firmach wykonujšcych zamówienia publiczne sš stosowane grafiki pracy, trzeba będzie zapewnić zatrudnionym etaty.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL