Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Rozporzšdzenie o ochronie danych osobowych zwiększa rolę branżowych kodeksów

123RF
Ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych osobowych zwiększa rolę branżowych kodeksów.

Nowe unijne przepisy w tej dziedzinie, tzw. RODO, zacznš obowišzywać 25 maja 2018 r. Przedstawiciele branż bankowej, internetowej, medycznej oraz biobankowej (zbierajšcej ludzki materiał biologiczny do badań naukowych) już pracujš nad własnymi kodeksami. Aby ułatwić im przygotowanie kodeksów na nowych zasadach, generalny inspektor ochrony danych osobowych zorganizował warsztaty.

– Po wejœciu w życie RODO kodeksy postępowania będš miały większe znaczenie – podkreœlił Piotr Drobek z biura GIODO.

Zgodnie z założeniami reformy majš one ułatwić wdrażanie nowych regulacji, doprecyzować pojęcia i dostosować je do danej branży. Nie zastšpiš jednak przepisów rozporzšdzenia. Istnienie i przestrzeganie kodeksu będzie też miało znaczenie przy okreœlaniu wysokoœci kary.

Zmieniš się także kryteria zatwierdzania ich przez organ kontrolny (na poziomie krajowym bšdŸ europejskim). Dotychczas była to samoregulacja branży, opiniowana przez GIODO na etapie prac przygotowawczych. Od maja organ będzie zatwierdzał gotowy projekt kodeksu przygotowany przez zrzeszenia lub inne organizacje reprezentujšce administratorów danych. Urzšd akredytuje też podmioty uprawnione do monitorowania przestrzegania kodeksu. Nie wiadomo jeszcze, czy będš one publiczne czy prywatne, ale na pewno nie mogš mieć konfliktu interesów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL