Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Płatności elektroniczne będš bezpieczniejsze - projekt noweli ustawy o usługach płatniczych

www.sxc.hu
Nowe obostrzenia prawne oraz instytucjonalne majš zapewnić większe bezpieczeństwo płatnoœci elektronicznych, także transgranicznych.

Zawiera je projekt noweli ustawy o usługach płatniczych autorstwa ministra finansów, który we wtorek przyjšł rzšd.

Bezpieczeństwo płatnoœci jest oczywiœcie ważne dla korzystajšcych z tych usług, zwłaszcza konsumentów płacšcych przez internet. Wœród nowych obostrzeń jest to, że wszyscy dostawcy usług płatniczych, w tym banki, będš musieli wykazać, że posiadajš właœciwe œrodki zabezpieczenia płatnoœci. Będš też musieli przeprowadzać ocenę ryzyka. Projekt wdraża unijnš dyrektywę w sprawie usług płatniczych (tzw. dyrektywę PSD2).

Nowe przepisy majš obowišzywać po 14 dniach od publikacji.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL