Jak zlikwidować ujemny kapitał w spółce

www.sxc.hu
Gdy wartość zobowiązań przewyższy w danej firmie wartość aktywów, jest to przesłanka do ogłoszenia jej upadłości. W takim przypadku konieczne jest podjęcie działań naprawczych, przy uwzględnieniu ich skutków podatkowych.
W gospodarce wolnorynkowej bankructwa przedsiębiorstw nikogo nie dziwią. Obecnie niewypłacalność jest główną przyczyną wszczęcia postępowania upadłościowego. Upadłość zachodzi wtedy, gdy spółka nie jest w stanie zaspokoić w całości swoich wierzycieli z posiadanego majątku. Kapitały jako miernik wypłacalności Miernikiem wypłacalności jest kapitał własny spółki określany inaczej jako aktywa netto. Są to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu. W momencie, gdy wartość zobowiązań przewyższy wartość aktywów, spółka wykaże ujemny kapitał własny. AKTYWA NETTO = AKTYWA – ZOBOWIĄZANIA = KAPITAŁY WŁASNE Przykład Z bilansu spółki wynika, że suma aktywów wynosi 12 mln zł, natomiast zobowiązania 15 mln zł. Zatem ujemny kapitał własny wynosi 3 mln zł. Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL