Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

#RZECZoPRAWIE: Nowaczyk o arbitrażu i tzw. aferze arbitrażowej

Piotr Nowaczyk
rp.pl
W œrodowym programie #RZECZoPRAWIE goœciem Ewy Usowicz był Piotr Nowaczyk – adwokat, arbiter, z którym rozmawiała o tzw. aferze arbitrażowej.

Mamy aferę arbitrażowš z polskim udziałem. Na skutek fikcyjnych wyroków sšdu arbitrażowego polsko-estońska grupa wyłudziła miliony złotych od przedsiębiorców.

Nie nazwałbym tej sytuacji aferš arbitrażowš. To jest afera, która dotyczy wymiaru sprawiedliwoœci i organów, które uznały wykonalnoœć fikcyjnego sšdu polubownego i wdrożyły egzekucje fikcyjnego wyroku. Jest to problem wymiaru sprawiedliwoœci. To sprawa kryminalna, nie arbitrażowa.

 

Kto w tej sprawie zawinił? Sšd?

Wydaje mi się, że wymiar sprawiedliwoœci zareagował zbyt automatycznie. Wszczšł postępowanie o stwierdzenie wykonalnoœci wyroku i nie sprawdził kto ten wyrok wydał.  Podstawowš sprawa powinno być sprawdzenie regulaminu sšdu arbitrażowego, którego wyrok jest poddany wykonalnoœci.  Jednš z przesłanek stwierdzenia wykonalnoœci czy też uznania wyroku arbitrażowego jest stwierdzenie, że został on wydany zgodnie z regulaminem sšdu, który go firmuje.

Czy takie sprawy podszywania się pod sšd arbitrażowy miały miejsce wczeœniej?

Sam składałem zawiadomienie o przestępstwie, o której zaalarmowano mnie z Francji. Kancelaria „niby adwokacka” żšdał przedpłat na honoraria i obsługę œcišgania rzekomo zasšdzonych roszczeń.

Kto korzysta z międzynarodowego arbitrażu?

Z arbitrażu międzynarodowego korzystajš przede wszystkim duże firmy zawierajšce międzynarodowe kontrakty. Przeważajš sprawy budowlane, które sš bardzo skomplikowane.

Co poza budowlankš?

Umowy agencyjne, przemysł zbrojeniowy, własnoœć intelektualna.

A duże banki?

Próbujš rozwišzywać spory na swój sposób. Istnieje sšd polubowny przy Zwišzku Banków Polskich, który ma stały obrót spraw od kilkudziesięciu lat.

Ile kosztuje arbitraż dla przedsiębiorcy?

Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu zrobiła badanie, z którego wynika, że 91-92% kosztów arbitrażowych, to wydatki na pełnomocników. Reszta to honoraria i wydatki arbitrów oraz opłaty administracyjne w sšdzie arbitrażowym.

Postępowanie przed sšdami powszechnymi kosztowałaby więcej.

Opłata arbitrażowa przy Krajowej Izbie Gospodarczej zależy od wartoœci przedmiotu sporu. Można sprawdzić to w internecie w specjalnym kalkulatorze.

Jaki jest ranking trzech najlepszych sšdów arbitrażowych na œwiecie?

Sšd przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej, sšd przy Helsińskiej Izbie Handlowej oraz ICC w Paryżu.

#RZECZoPRAWIE: Piotr Nowaczyk o aferze arbitrażowej

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL