Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finansowanie

Ostatnia szansa na 26 tysięcy złotych dopłaty

Fotorzepa/
W styczniu zostanie odblokowana ostatnia pula w programie "Mieszkanie dla młodych". Pienišdze skończš się po kilku - kilkunastu dniach.

O dopłatach do kredytów na mieszkanie mówi Bartosz Turek, analityk Open Finance:

- Planujšc zakup nieruchomoœci na preferencyjny kredyt, jeszcze w tym roku warto zadbać o formalnoœci. Dofinansowanie dostanie nawet 15 tysięcy osób. Choć do końca grudnia zostało jeszcze trochę czasu, potencjalni beneficjenci programu „Mieszkania dla młodych" nie mogš spać spokojnie. Zostało im kilkanaœcie dni, aby skompletować dokumenty do kredytu z rzšdowš dopłatš.

Zdobycie niezbędnych zaœwiadczeń pomiędzy Œwiętami a Nowym Rokiem może się przecież okazać niemożliwe. Wiele osób planuje wtedy urlop. Jeœli ktoœ chciałby dostać z budżetu pienišdze na zakup mieszkania, musi się spieszyć. Czasu jest niewiele, a formalnoœci cała masa. Program „Mieszkanie dla młodych" jest tak popularny, że setki milionów złotych znikajš niemal tak szybko, jak się pojawiajš.

Możliwoœć zainkasowania nawet ponad 111 tys. złotych dopłaty działa na wyobraŸnię Polaków. Przy każdej okazji po pienišdze ruszajš tłumy, a o tym czy ktoœ dostanie pienišdze czy nie decyduje kolejnoœć zgłoszeń. Tym razem nastroje podkręca też fakt, że 2018 rok jest ostatnim, kiedy można liczyć na dopłatę. Warto przy tym pamiętać, że w styczniu 2017 roku większoœć pieniędzy z puli prawie 350 mln zł rozeszła się w cišgu dziesięciu dni, a w ramach dodatkowego naboru siedem miesięcy póŸniej 67 mln złotych „wyparowało" w cišgu szeœciu godzin. To sugeruje, że i tym razem 381 mln zł szybko zniknie – najprawdopodobniej w cišgu kilku - kilkunastu dni.

Jak się przygotować do walki o dopłatę?

SprawdŸ, czy cię stać

Aby ze wszystkim zdšżyć, należy zaczšć od podstaw, czyli sprawdzenia czy potencjalny beneficjent posiada zdolnoœć kredytowš. Można to zrobić, korzystajšc z internetowych kalkulatorów, odwiedzajšc oddział banku lub firmę poœrednictwa finansowego. Jeœli ktoœ ma wystarczajšce dochody, ale na przykład z takich Ÿródeł (np. niedawno rozpoczęta działalnoœć gospodarcza) lub na tyle nieregularne (biznes sezonowy), że bank mógłby ich nie zakwalifikować do badania zdolnoœci kredytowej, można zawsze poprosić o poręczenie kredytu nie tylko przez rodzinę, ale nawet znajomych.

ZnajdŸ mieszkanie

Wiedzšc już jakim budżetem dysponujemy, możemy udać się na poszukiwanie mieszkania. Niestety, jeœli chcemy skorzystać z ostatnich dopłat do kredytów, mamy na podjęcie decyzji bardzo mało czasu. W tym wypadku poœpiech jest bardzo złym doradcš, dlatego warto skonsultować swoje poczynania z rodzinš i znajomymi – w myœl zasady co dwie głowy, to nie jedna. Do banku, który ma udzielić kredytu z rzšdowš dopłatš, należy się udać się z umowš, z której wynikać będš warunki zawarcia transakcji. Nie tylko więc na poszukiwanie lokum mamy niewiele czasu, ale też na negocjacje.

Pokaż swoje koszty i przychody

Z umowš przedwstępnš lub deweloperskš można się już udać do banku. Na tym jednak lista niezbędnych dokumentów się nie kończy. Bank może wymagać też potwierdzonej kopii złożonych zeznań rocznych PIT, zaœwiadczenia z ZUS lub Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu składek, wycišgów z kont, zaœwiadczeń o posiadanych kredytach, kartach kredytowych czy limitach kredytowych w kontach, zaœwiadczeń od pracodawcy o osišganych dochodach.

Dopiero skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów pozwoli nam względnie spokojnie czekać na drugi dzień stycznia, w którym banki zacznš zasypywać BGK (dysponent œrodków na dopłaty do kredytów) lawinš wniosków. Trzeba bowiem pamiętać, że o tym czy dopłata zostanie przyznana decydować będzie kolejnoœć zgłoszeń.

Kto może skorzystać z dopłat do kredytów?

Na dopłatę do zakupu mieszkania lub domu mogš liczyć przede wszystkim osoby młode - zarówno single, jak i rodziny i to niezależnie od tego czy majš dzieci. Program przeznaczony jest on dla osób w wieku do 35 lat (w wypadku małżeństw wystarczy, że jedno z małżonków ma maksymalnie 35 lat). Dodatkowo w myœl ustawy każdy z przynajmniej trójkš dzieci jest osobš młodš.

Nieruchomoœć musi być nabywana na kredyt, może pochodzić od dewelopera, spółdzielni lub z drugiej ręki. Beneficjentami co do zasady mogš być jedynie osoby, które nigdy wczeœniej nie posiadały nieruchomoœci mieszkalnej. To ograniczenie także nie dotyczy rodzin wielodzietnych.

Dopłata może wynieœć od 10 do nawet 35 proc. wartoœci odtworzeniowej kupowanej nieruchomoœci. Pienišdze te mogš być przez bank potraktowane jako wkład własny. W wypadku mieszkania metraż nie może być większy niż 75 mkw. (dla rodzin z trójkš dzieci 85 mkw.), a w wypadku domu 100 m kw. (dla rodzin z trójkš dzieci 110 m kw.). Dopłata jest liczona tylko do 50 mkw. nabywanej nieruchomoœci (dla rodzin wielodzietnych 65 mkw.).

Zakwalifikować się do dopłat mogš mieszkania i domy, w wypadku których cena metra nie przekracza limitu publikowanego przez BGK. Dla nieruchomoœci nowych jest on wyraŸnie wyższy. Na przykład w pierwszym kwartale 2018 roku limit w Warszawie dla mieszkań nowych to niecałe 6,3 tys. zł za mkw., a dla używanych ponad 5,1 tys. zł za m kw.

Dopłatę dostanie 15 tysięcy osób Wczeœniej wspomniane 111 tys. zł to najwyższa kwota, o jakš można się ubiegać. Dotyczy ona rodziny wielodzietnej, która kupiłaby przynajmniej 65-metrowe mieszkanie w Warszawie. Rodziny z mniejszš liczbš dzieci, rodziny bezdzietne i single mogš liczyć na niższe kwoty.

Jakie? Dotychczas single i bezdzietne rodziny inkasowały przeciętnie ponad 18 tys. zł. W przypadku beneficjentów z jednym dzieckiem przeciętna dopłata wzrasta do bez mała 30 tysięcy, a przy dwójce pociech do prawie 39 tysięcy. Dotychczas przeciętny beneficjent wsparcia inkasował bez mała 26 tysięcy złotych. W styczniu na dopłaty powinno więc starczyć pieniędzy dla około 14-15 tysięcy gospodarstw domowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL