Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finansowanie

Banki udzielajš większych kredytów na nieruchomości

Osiedle Hubertus na warszawskim Mokotowie.
materiał inwestora
Rosnšce wynagrodzenia Polaków sprawiajš, że banki sš skłonne więcej pożyczać na mieszkania. Od pół roku kredyty wyraŸnie wspierajš ożywienie na rynku mieszkaniowym.

Trzyosobowa rodzina, w której rodzice pracujš, powinna móc zadłużyć się na zakup mieszkania na kwotę blisko 481 tys. zł – wynika z najœwieższych danych zebranych przez Open Finance. Wartoœć ta jest medianš, a więc połowa banków chciałaby modelowej rodzinie pożyczyć więcej, a połowa zaoferowałaby niższš kwotę. To dokładnie tyle samo co przed miesišcem, ale też o 73 tys. zł więcej niż przed rokiem.

Do obliczeń przyjęto, że dwie osoby powinny otrzymywać „na rękę” kwotę 5772,06 zł (każdy z rodziców zarabia po œredniej krajowej). Do tego szacunki zakładajš, że modelowi kredytobiorcy majš dobrš historię kredytowš i obecnie nie sš zadłużeni. Rodzina skłonna jest też skorzystać z dwóch dodatkowych produktów - rachunku bankowego, na który będzie przelewane wynagrodzenie oraz karty płatniczej lub kredytowej. Kredytobiorcy wolš unikać ubezpieczeń czy programów regularnego oszczędzania. Zgodzš się na nie jedynie jeœli będzie to bezwzględnie opłacalne.

Popyt w górę pomimo wyższego wkładu i rosnšcych marż

Wysoki poziom zdolnoœci kredytowej wynika w dużym stopniu z rosnšcych wynagrodzeń Polaków. Same banki nie wprowadziły bowiem w ostatnim czasie szczególnych ułatwień dla klientów szukajšcych pieniędzy na mieszkanie. Co więcej, ostatnie miesišce pokazujš raczej, że instytucje finansowe sš skłonne do podnoszenia przeciętnego poziomu marż kredytowych (z 2 proc. w marcu br. do 2,12 proc. w lipcu). Te ruchy można łšczyć z ustawš, która niebawem unormuje rynek hipotecznych długów. Nakłada ona na banki nowe obowišzki, co oznacza koszty. Wczeœniej podwyżkę marż spowodowało wejœcie w lutym 2016 r. podatku bankowego. Niestety zwykle przynajmniej częœć dodatkowych kosztów przedsiębiorstwa chcš przerzucać na swoich klientów.

Ważnym problemem, przed którym stajš potencjalni kredytobiorcy, jest też koniecznoœć posiadania wkładu własnego. Standardowo gotówkš trzeba pokryć 20 proc. ceny mieszkania, choć spora częœć banków przyjmuje wnioski kredytowe od osób majšcych o połowę niższy wkład własny. Wszystko wskazuje na to, że to wymaganie nie jest dla Polaków przeszkodš nie do przejœcia. Zarówno rosnšce marże jak i koniecznoœć posiadania w gotówce przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych nie zrażajš tych, którzy od stycznia tłumnie ruszyli do banków po kredyty mieszkaniowe. Już od pół roku BIK informuje bowiem o rosnšcym popycie na kredyty. Szczególnie mocno widać to było w styczniu, kiedy uruchomiono œrodki na dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, ale pozytywna dynamika utrzymała się także w kolejnych miesišcach. Nie wykluczone, że będzie tak do końca roku, co wišzać trzeba nie tylko ze wzrostem popytu, ale też z efektem niskiej bazy – w drugim półroczu 2016 roku BIK raportował przeważnie spadku popytu na kredyty mieszkaniowe.

Pół miliona to niemal standard

Niemniej ważny jest fakt, że Polacy skwapliwie korzystajš z rosnšcej zdolnoœci kredytowej. Z danych BIK wynika, że œrednia kwota wnioskowanego kredytu w czerwcu wyniosła 232,5 tys. zł i była wyższa o 10,1 proc. w porównaniu z czerwcem roku ubiegłego. Można mieć jedynie nadzieję, że nie przełoży się to na wzrosty cen mieszkań, a jedynie zakupy lokali o wyższym standardzie. Z raportów Narodowego Banku Polskiego wynika, że ceny nieruchomoœci sš stabilne i nie mamy do czynienia z bańkš cenowš pompowanš dużym i kredytowanym popytem z lat 2006-2008.

Tymczasem modelowa rodzina – o ile posiada zdolnoœć kredytowš i wymagany wkład własny – może na mieszkanie pożyczyć niemałe kwoty. Z deklaracji samych banków wynika, że najwięcej na mieszkanie pożyczš Euro Bank, BOŒ Bank, City Handlowy i ING Bank Œlšski. Te instytucje byłyby na 30 lat skłonne pożyczyć ponad 500 tys. zł, a rekordzista prawie 650 tys. zł. Bez mała pół miliona zaoferowały takie instytucje jak Raiffeisen Polbank, BGŻ BNP Paribas czy PKO Bank Polski.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL