Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

#RZECZoBIZNESIE: Marcin Balicki: Cyfryzacja otwiera bardzo dużo możliwości dla leasingu

tv.rp.pl
W interesie branży jest szukanie sposobów, żeby dotrzeć z ofertš leasingowš jako samoistnš usługš do klienta – mówi Marcin Balicki, prezes Millennium Leasing, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć zaznaczył, że obecnie wszystkie inicjatywy dotyczšce digitalizacji w branży leasingowej skupione sš na efektywnoœci procesów. - Wewnętrznych innowacjach, które dajš redukcję kosztów, przyspieszenie serwisu. To nie jest zwykle widoczne dla klienta - mówił Balicki.

- Innowacje w sektorze leasingowym sš trochę opóŸnione w stosunku do bankowoœci – dodał.

Podkreœlił, że cyfryzacja w leasingu jednak się dzieje.
- Sš 4 obszary o których możemy mówić. Pierwszym jest samo udostępnienie możliwoœci zawarcia umowy w kanale elektronicznym. Drugi to wewnętrzne procesy. Cyfryzacja dużo zmienia szczególnie w ocenie ryzyka. Umiejętnoœć szybkiej i trafnej oceny ryzyka w branży finansowej jest podstawowym warunkiem, żeby udostępnić klientowi produkt za możliwie dobrš cenę. W przeciwnym wypadku trzeba produkty sprzedawać drożej.
Kolejnym obszarem jest integracja sprzedaży usługi leasingowej ze sprzedażš produktu, który ten leasing finansuje.
Czwarty obszar próbujemy zagospodarować w ramach Zwišzku Polskiego Leasingu. Oprócz interesu każdej z firm jest interes wspólny. Jest nim digitalizacja usługi leasingowej w jednolitym standardzie - wyliczył Balicki.

Goœć stwierdził, że w œwiecie analogowym leasing nie kojarzy się klientom jako usługa samoistna.
- Oni kupujš np. samochód. Leasing jest tylko formš sfinansowania tego zakupu. Klienci pamiętajš tylko jak decydowali się na samochód. Leasing jest dla nich przezroczysty, jakiœ tam wybrali – mówił.

- Jeœli emocje zwišzane z zakupem samochodu przysłoniš racjonalne myœlenie przy wyborze sposobu jego sfinansowania to przepłacimy za tę usługę – dodał.
Balicki podkreœlił, że w interesie branży jest szukanie sposobów, żeby dotrzeć z ofertš leasingowš jako samoistnš usługš do klienta. Wtedy klient może obiektywnie ocenić warunki i porównać oferty. - Cyfryzacja otwiera nam bardzo dużo możliwoœci – stwierdził.

Największe zagrożenie dla branży leasingowej może przyjœć z sektora bankowego.

- Dyrektywa PSD2 spowoduje powstanie na rynku nowych graczy, którzy będš budować swojš bazę klientów, którym będš udostępniać dostęp do rachunków bankowych. Jeœli powstanš tacy gracze, zbudujš masę krytycznš, to jest tylko kwestiš czasu, że taki podmiot zaoferuje również usługi towarzyszšce, np. leasing. Klienci będš wtedy kupować leasing w aplikacji. Wtedy leasing stanie się usługš anonimowš i to jest wyzwanie - ocenił Balicki.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL