Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Będš kary dla zarzšdów TFI

Bloomberg
Premie zarzšdzajšcych funduszami inwestycyjnymi bardziej powišzane z interesem klientów?

W przyszłym tygodniu Sejm ma głosować nad nowelš ustawy o funduszach inwestycyjnych (Senat wprowadził już poprawki). Nowe przepisy wdrożš unijne dyrektywy ZAFI (o zarzšdzajšcych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) i UCITS V do polskiego prawa.

Skoro mowa o przepisach narzucanych przez Unię, można być pewnym, że chodzi o obarczenie firm zarzšdzajšcych funduszami jeszcze większš iloœciš papierkowej roboty. – Ustawa może nie wpłynie na działalnoœć bezpoœrednio zwišzanš z zarzšdzaniem aktywami, ale będzie wymagała zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu TFI. Nowe przepisy narzucajš np. koniecznoœć przestrzegania wielu dodatkowych wymogów dotyczšcych procesu zarzšdzania ryzykiem w funduszach zamkniętych (FIZ), w tym liczenie i raportowanie dŸwigni finansowej oraz wymogów w zakresie adekwatnoœci kapitałowej w zwišzku z zarzšdzaniem FIZ. Wczeœniej nie było to tak szczegółowo uregulowane – mówi Radosław Matys, zastępca dyrektora dep...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL