Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Pranie brudnych pieniędzy: adwokaci i notariusze będš analizować podejrzane transakcje

123RF
Podejrzane operacje, które mogš być zwišzane z praniem brudnych pieniędzy, majš być analizowane nie tylko np. przez banki, ale też przez notariuszy i adwokatów.

W Sejmie ruszyły prace nad projektem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Dzięki niej podejrzane transakcje majš częœciej trafiać pod lupę generalnego inspektora informacji finansowej.

Skšd pomysł na zmiany? Otóż system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu musi być sprawniejszy i bardziej szczelny. Do takiego wniosku doszła Unia Europejska i przygotowała dyrektywę. Teraz kraje członkowskie muszš dostosować do niej swoje przepisy.

Projekt przewiduje nowe kategorie instytucji obowišzanych, zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, poprawione zasady gromadzenia informacji przez generalnego inspektora informacji finansowej, nowe zasady wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków oraz precyzyjniejsze zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem. To nie koniec.

Instytucje obowišzane będš musiały na bieżšco analizować transakcje, by wykryć te nietypowe i podejrzane, tj. te, których okolicznoœci mogš wskazywać na zwišzek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Chodzi o: banki krajowe (w tym spółdzielcze), oddziały instytucji kredytowych, firmy inwestycyjne, spółki prowadzšce giełdę, zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie), notariuszy czy adwokatów.

Jednoczeœnie ocena ryzyka ma być regularnie aktualizowana. W celu jeszcze lepszego identyfikowania, zrozumienia i zarzšdzania czynnikami ryzyka na szczeblu UE oraz ograniczania ich państwa członkowskie powinny udostępniać wyniki swoich ocen ryzyka sobie wzajemnie.

etap legislacyjny: pierwsze czytanie

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL