Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

#RZECZoBIZNESIE: Andrzej Sadowski: Euro nie daje dobrobytu

tv.rp.pl
To nie od koloru farby na banknocie zależy dobrobyt, o czym przekonały się społeczeństwa Grecji czy Hiszpanii – mówi Andrzej Sadowski, prezes Centrum im. Adama Smitha.

W Rzeczpospolitej prof. Grzegorz Kołodko pisał, że Polska powinna przystšpić do obszaru wspólnej waluty euro jeœli naszš racjš stanu jest troska o dynamiczny i zrównoważony rozwój. Profesor postuluje przyjęcie euro w 2020 r.

- Powtarzamy te same absurdalne argumenty dotyczšce terminów wchodzenia do euro. Powinien on być wynikiem zbliżonego rozwoju Polski wobec chociażby niemieckiego sšsiada. Jeżeli tego nie będzie, to żaden termin nie ma najmniejszego sensu. Wyznaczanie dat jest zabawš w numerologię – skomentował Sadowski.

Ekspert tłumaczył, że euro dobrobytu nie daje. - To nie od koloru farby na banknocie zależy dobrobyt, o czym przekonały się społeczeństwa Grecji czy Hiszpanii. Euro nie stabilizuje finansów publicznych. Nie jest też żadnš kotwicš w czasach kryzysu. Posiadanie własnej waluty daje większe możliwoœci – mówił goœć.

Zaznaczył, że euro było sukcesem politycznym, a nie w kategoriach ekonomicznych. - Przyjmowanie euro w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, dla częœci z nich okazało się niekorzystne – wyjaœnił.

Sadowski stwierdził, że mówienie dzisiaj, iż od wprowadzenia euro zależy dobrobyt Polaków jest zaskakujšcš tezš.

Goœć tłumaczył jak możemy nadgonić gospodarczy dystans do Niemiec.

- Jeżeli w Polsce będzie konkurencyjny system podatkowy to niemieckie firmy przeniosš się do nas – mówił. -Dzisiaj sš korumpowane przez polskie rzšdy kolejnymi dotacjami, aby łaskawie w Polsce funkcjonowały. Konkurencyjny system podatkowy przycišgnšłby tych, którzy dzisiaj szukajš dla siebie możliwoœci w Europie – dodał.

Sadowski przypomniał, że po zmianie systemu Irlandia przeskoczyła pod względem dobrobytu Wielkš Brytanię. - A był to swego czasu najbiedniejszy kraj w Europie – zaznaczył.

Wyjaœnił, że konkurencyjny system podatkowy to taki, który spowoduje, że polski przedsiębiorca w Polsce będzie miał lepsze warunki do prowadzenia działalnoœci gospodarczej, niż dzisiaj w Niemczech, Czechach, czy Irlandii.

- Jeżeli polski rzšd nie zlikwiduje tysięcy szkodliwych przepisów, i zamiast mówić o tzw. „ułatwieniach dla przedsiębiorców", nie przywróci wolnoœci gospodarczej, to nie będzie miał pieniędzy na sfinansowanie, ani 500+, ani innych bardzo ambitnych celów socjalnych – mówił ekspert. - Pienišdze pochodzš nie z budżetu, tylko z realnej gospodarki. Jeżeli nie będzie dobrej zmiany dla polskich przedsiębiorców, to będziemy powiększać dług publiczny w nieskończonoœć? - pytał.

- Szkodliwe przepisy powodujš straty na poziomie 70 mld zł rocznie. Jeżeli polski rzšd nic nie zrobi i nadal będzie tolerował szkodliwe rozwišzania dla polskich przedsiębiorców, nic z tym nie robišc, ewentualnie kosmetykę, która skutkuje tyle, co dla umarłego bandaż, to będš konsekwencje utrzymywania tego stanu rzeczy – podsumował Sadowski.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL