Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Euro w Polsce. Żeby euro mieć, trzeba tylko chcieć

Bloomberg
Wypełnienie tzw. kryteriów konwergencji nie byłoby dla Polski gospodarczym wyzwaniem.

Kraj aspirujšcy do europejskiej unii walutowej musi być przygotowany do funkcjonowania bez własnej waluty i autonomicznej polityki pieniężnej. To przygotowanie jest oceniane na podstawie tzw. kryteriów konwergencji oraz zgodnoœci prawa państwa kandydujšcego z unijnymi traktatami oraz statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

W przypadku Polski spełnienie tych warunków to głównie kwestia woli polityków, a nie reform gospodarczych.

Finanse sš zdrowe

Ostatni "Raport o konwergencji" – cyklicznš analizę stanu przygotowania państw UE pozostajšcych poza strefš euro do przyjęcia tej waluty – Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska opublikowały w połowie 2016 r. Wtedy Polska spełniała cztery z pięciu kryteriów konwergencji (lub zbieżnoœci) nominalnej: stabilnoœci cen, poziomu długu publicznego, deficytu budże...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL