Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Dariusz Filar. Wprowadzenie euro powinno ustabilizować ceny

Rzeczpospolita/Robert Gardziński
Rozpoczyna się proces mocniejszego wišzania ze sobš krajów posiadajšcych wspólnš walutę, a kraje jej pozbawione siłš rzeczy znajdš się na obrzeżach UE – mówi były członek rady Polityki Pieniężnej Dariusz Filar.

Rz: Wysokie tempo wzrostu gospodarczego, stosunkowo niska inflacja i stabilna waluta, a także dobra sytuacja budżetu Polski – czy to dobry moment, by myœleć o członkostwie w strefie euro?

Prof. Dariusz Filar: Opublikowany przez Ministerstwo Finansów w lipcu 2017 roku "Monitor konwergencji z Uniš Gospodarczš i Walutowš" jednoznacznie wskazywał, że Polska spełnia kryteria konwergencji nominalnej. Polski czworobok złożony z poziomu inflacji, długu sektora finansów publicznych, deficytu tegoż sektora oraz wysokoœci stopy procentowej w pełni mieœcił się wewnštrz czworoboku okreœlonego w Maastricht. Co więcej – w zakresie realizacji poszczególnych kryteriów Polska radziła sobie lepiej niż szereg krajów, które sš członkami strefy euro. Taka sytuacja jest sukcesem, ale równoczeœnie powinna być traktowana jako wyzwanie dla polityki fiskalnej i pieniężnej...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL