Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Jak przygotować się do wzięcia kredytu hipotecznego?

W pierwszym półroczu 2017 roku wzrosła zarówno liczba, jak i wartoœć zacišgniętych kredytów hipotecznych. Tego rodzaju finansowanie to dla wielu osób jedyna szansa na budowę czy zakup nieruchomoœci, a jednoczeœnie poważne oraz wieloletnie zobowišzanie. Jak się przygotować, by proces przebiegał sprawnie, a raty nie okazały się zbyt dużym obcišżeniem?

Po pierwsze – zdolnoœć kredytowa

 

Kredyty hipoteczne udzielane sš na wysokie kwoty, dlatego nie każdy niestety będzie posiadał odpowiedniš zdolnoœć kredytowš. Każdy bank ma obowišzek jš sprawdzić, jednak jeszcze zanim się do niego udamy, możemy zrobić to samodzielnie, korzystajšc z kalkulatorów zdolnoœci kredytowej dostępnych w różnych serwisach o tematyce finansowej. Pod uwagę brane sš takie parametry jak m.in. wysokoœć dochodów, rodzaj zatrudnienia, iloœć osób w gospodarstwie domowym, stałe zobowišzania, kredyty i limity w innych bankach.

Znaczenie ma także wiek – zwykle jako maksymalny wiek spłaty kredytu hipotecznego przyjmuje się 70 lat. Jeœli więc mamy np. 50 lat i szukamy kredytu na 30 lat, musimy liczyć się np. z koniecznoœciš wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Wpływ na zdolnoœć kredytowš majš też wybrane parametry kredytu np. kwota oraz okres spłaty, a nawet typ rat (stałe czy malejšce).

Warto sięgnšć po praktyczne kalkulatory zdolnoœci kredytowej, a także porównywarki, które zestawiš ze sobš opcje proponowane przez różne banki. Kredyty hipoteczne zestawione w najlepsze oferty znajdziesz na totalmoney.

Po drugie – wkład własny

 

Obecnie rekomendowany wkład własny to 20% wartoœci nieruchomoœci. Pamiętajmy, że bank może zaliczyć na poczet wkładu własnego m.in. wpłatę dla dewelopera, udokumentowane płatnoœci za materiały czy usługi budowlane, a także zakup działki, na której stanie nieruchomoœć. Możliwe jest też skorzystanie z programów takich jak Mieszkanie Dla Młodych, pomagajšcych w sfinansowaniu wkładu własnego.

Niektóre banki akceptujš niższy wkład własny (powinno być to minimum 10%). Muszš jednak zrekompensować sobie zwiększone ryzyko – takie oferty będš droższe, ze względu np. na wyższe ubezpieczenie czy inne opłaty.

Po trzecie – potrzebne dokumenty

 

Osoby zacišgajšce kredyty hipoteczne powinny zawczasu przygotować odpowiednie dokumenty, niezbędne do sfinalizowania całego procesu.

Oczywiœcie – jak w przypadku każdego kredytu – potrzebne będš dokumenty osobiste oraz œwiadczšce o dochodach, czy też dotyczšce innych zobowišzań kredytowych.

Kluczowe sš jednak dokumenty zwišzane z nieruchomoœciš. W przypadku rynku pierwotnego potrzebować będziemy odpisu z księgi wieczystej gruntu, pozwolenia na budowę (wydanego deweloperowi) oraz KRS dewelopera, umowy przedwstępnej zakupu w formie aktu notarialnego, a także pełnomocnictwa dla reprezentantów dewelopera, którzy podpiszš umowę.

Jeœli interesuje nas nieruchomoœć z rynku wtórnego, musimy posiadać aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomoœci, umowę przedwstępnš zakupu i akt własnoœci lub decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego. Konieczne będzie też pismo zaœwiadczajšce o tym, że dotychczasowy właœciciel nie ma zaległoœci w płaceniu czynszu.

Osoby planujšce budowę domu powinny zdobyć takie dokumenty jak odpis z księgi wieczystej nieruchomoœci, pozwolenie na budowę i wypis z rejestru gruntów. Kolejne ważne pisma to decyzja o zagospodarowaniu przestrzennym terenu, projekt techniczny, a także dziennik budowy oraz kosztorys.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL