Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

UE przyjęła czarnš listę rajów podatkowych

Bloomberg
Ministrowie finansów państw UE przyjęli we wtorek czarnš listę rajów podatkowych, obejmujšcš 17 "pozaunijnych jurysdykcji postrzeganych jako odmawiajšce współpracy w sprawach podatkowych" - podał Reuters powołujšc się na "dwóch przedstawicieli UE".

Dzięki takiej liœcie UE ma skuteczniej wpływać na zachowanie państw, w których ukrywane sš przed fiskusem dochody.

Na liœcie znalazły się m.in.: Samoa Amerykańskie, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Południowa Korea, Makao, Wyspy Marshalla, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad i Tobago, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Informacje agencji Reutera potwierdził minister finansów Francji Bruno Le Maire. Dodał, że UE sporzšdziła też listę 47 lokalizacji - tzw. szarš listę obejmujšcš kraje, które nie spełniajš unijnych standardów podatkowych, ale obiecały się do nich dostosować.

Kraje z czarnej listy mogš stracić dostęp do unijnych funduszy powiedział Le Maire agencji Reutera.

Pod koniec listopada organizacja działajšca przeciwko ubóstwu Oxfam opublikowała raport wskazujšcy na kraje, które powinny się znaleŸć na takiej "czarnej liœcie". "Aby unijna lista rajów podatkowych była efektywna, powinna liczyć co najmniej 35 krajów, włšczajšc w to takie państwa, jak Szwajcaria czy Bermudy" - czytamy w raporcie Oxfam.

Jej wyliczenie opiera się na szerszych kryteriach niż te, które zamierza zastosować UE. "28" jest w trakcie analizowania, które z 92 wskazanych krajów spełniajš takie przesłanki, jak przejrzystoœć podatkowa czy uniemożliwianie przenoszenia zysków na dużš skalę.

Zestaw wytycznych ma umożliwić ustalenie, jakie jest potencjalne ryzyko, że system podatkowy w poszczególnych państwach trzecich może ułatwiać uchylanie się od opodatkowania.

Oxfam zastosował wobec tych samych 92 krajów unijne kryteria i dodatkowo sprawdził pod tym kštem kraje członkowskie. W efekcie obok terytoriów, które tradycyjnie wskazywane sš jako "raje podatkowe", takich jak Bahamy, Kajmany czy Tajwan, na liœcie znalazły się też cztery kraje członkowskie UE. Sš to: Irlandia, Luksemburg, Holandia i Malta.

"Nasz raport pokazuje, jak wyglšdałaby solidna czarna lista rajów podatkowych, gdyby UE mogła bez nacisków politycznych, obiektywnie stosować własne kryteria" - podkreœliła doradczyni ds. polityki w zakresie nierównoœci i podatków w Oxfam Aurore Chardonnet.

Według KE najbardziej ostrożne szacunki wskazujš, że unikanie opodatkowania przez firmy kosztuje unijnych podatników 50-70 miliardów euro rocznie.

Unijna czarna lista pozwoliłaby Wspólnocie wywierać większš presję na raje podatkowe m.in. dzięki temu, że cała UE mogłaby je obejmować sankcjami.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL