Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Bonusy na Wall Street coraz większe

Bloomberg
Bankierzy z Wall Street majš co œwiętować. Premie w sektorze finansowym urosnš w tym roku œrednio o 10 proc., a bankierów doradzajšcych przy emisjach akcji i obligacji nawet o 20 proc.

Dane firmy konsultingowej Johnson Associates wskazujš, że tak znaczšcy skok wynagrodzeń w branży finansowej jest pierwszym od 2013 r. Był on spowodowany m.in. mniejszš presjš na sektor finansowy pod rzšdami prezydenta Donalda Trumpa, ale też wzrostem wartoœci akcji pracodawców w tej branży.

Największe wzrost prognozowany jest dla pracowników bankowoœci inwestycyjnej (15 do ponad 20 proc.), zatrudnionych w funduszach private equity (10 do 15 proc.) oraz w firmach zarzšdzajšcych aktywami (5 do 10 proc.).

– Silny rynek akcji, sprzyjajšce otoczenie polityczne oraz regulacje majš wpływ na sytuację w wynagrodzeniach w finansach – podaje Alan Johnson, dyrektor zarzšdzajšcy w Johnson Associates.

Premie na topie branży finansowej, a także płace prezesów, to jednak wyjštki w amerykańskiej gospodarce, gdzie zarobki szeregowych pracowników rosnš doœć wolno. Według raportu Willis Towers Watson, œrednie płace w USA wzrosnš w 2018 r. o zaledwie 3 proc., w porównaniu z 2,9 proc. w tym roku. Płace prezesów w 2016 r. urosły œrednio o 6 proc., a więc o 2 pkt proc. więcej względem 2015 r. Była to największa od 2013 r. podwyżka.

W 2016 r. statystyczny prezes w USA zarobił 16,6 mln dolarów – 334 razy więcej niż przeciętny amerykański pracownik.

– Majšc na uwadze różnicę między płacami prezesów a szeregowych pracowników, każda podwyżka dla tych pierwszych to ogromna kwota w dolarach – wskazuje Mark Hamrick ze strony bankrate.com zajmujšcej się finansami. – Różnice przypominajš nam o wyzwaniach, jakie stawia przed nami rosnšca nierównoœć finansowa i erozja klasy œredniej. Większoœć prezesów nie będzie się musiała martwić ani o oszczędzanie na emeryturę, ani o przyszłš edukację ich dzieci – dodaje.

Podczas gdy w 2016 r. oœmiu prezesów posiadało pakiet płacowy przekraczajšcy 30 mln dolarów, amerykańska klasa œrednia przez ostatnie cztery dekady straciła 30 proc. swojego majštku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL