Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Bogate azjatyckie klany inwestujš w startupy

Hongkong
Bloomberg
35-letni Matthew Tai z Hongkongu zainwestował w cyfrowe startupy częœć rodzinnego majštku stworzonego przez ojca i wujów na rynku nieruchomoœci. Już około 15 proc. rodzinnych zasobów szacowanych na 70 mln USD ulokował w technologicznych inwestycjach.

Przed dwoma laty nikt z rodziny nie zdecydował się na coœ takiego. - Tradycyjny biznes mojej rodziny polegał na deweloperce i obrocie działkami budowlanymi. Ale to już historia. Nowy œwiat to œwiat cyfrowy – powiedział Tai.

Rosnšce szeregi azjatyckich milionerów zwiększyły wartoœć aktywów zarzšdzanych przez bogate klany z tego regionu do ponad 17 bln USD, według danych firmy konsultingowej Capgemini. Częœć tej gotówki wpływa do technologicznych startupów w Azji i na całym œwiecie, gdyż bardziej cyfrowo kumaci dziedzice przejmujš kontrolę nad rodzinnymi fortunami. Maja nadzieje na wypracowanie większych zwrotów i zmodernizowanie imperiów tworzonych przez kilkadziesišt lat.

Napływ nowych pieniędzy z Azji zapowiada zwiększenie i tak już wysokiej wartoœci najbardziej obiecujšcych firm z rozgrzanego do czerwonoœci sektora technologicznego. Dysponujšcy 93 mld USD Softbank Vision Fund, ale także państwowe chińskie przedsiębiorstwa tez już grasujš w nowych biznesach, podobnie jak inwestorzy z całego œwiata. W tak olbrzymiej konkurencji wiele chińskich rodzin inwestuje w startupy w ich poczštkowym stadium, w przeciwieństwie di bardziej konserwatywnego podejœcia starszych generacji, które stawiały raczej na nieruchomoœci czy przemysł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL