Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

„Ciężkie” wyzwanie przed leasingiem

Leasing w Polsce œrodków transportu ciężkiego w I półroczu zanotował spadek, ale kolejne miesišce dla tej częœci rynku najmu powinny być znacznie lepsze.

Rynek leasingu roœnie „jak na drożdżach” (cały rynek w I półroczu urósł o ok. 12 proc.) przede wszystkim za sprawš samochodów osobowych i dostawczych oraz maszyn. Pierwsze półrocze tego roku pod kreskš zakończyła natomiast kategoria œrodków transportu ciężkiego (głównie chodzi o samochody powyżej 3,5 t). Jednak eksperci Europejskiego Funduszu Leasingowego, w zwišzku z rosnšcym eksportem i utrzymujšcš się wysokš dynamikš iloœci przewożonych przez firmy transportowe ładunków, spodziewajš się odbicia tego segmentu. Prognozujš, że w całym 2017 rok leasing transportu ciężkiego wypracuje dynamikę +6,3 proc. r/r.

Cišgniki siodłowe „cišgnš” w dół

Od stycznia do czerwca tego roku wartoœć rynku leasingu pojazdów ciężkich była niższa o ponad 2 proc. r/r i wyniosła niecałe 9 mld zł – wynika z danych Zwišzku Polskiego Leasingu. Jak wyjaœnia Marcin Nieplowicz z EFL, spadek ten zawdzięczamy przede wszystkim mniejszemu finansowaniu udzielonemu w segmencie cišgników siodłowych, który odpowiada za niemal połowę wartoœci leasingu transportu ciężkiego (4,2 mld zł). Skurczyła się również wartoœć finansowanych autobusów (809 mln zł, -12 proc. r/r) oraz samolotów, statków i œrodków kolejowych (530 mln zł, -11 proc. r/r). Natomiast na plusie pierwszš częœć roku zakończyły pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony (1,3 mld zł, +5,3 proc. r/r) oraz naczepy i przyczep (1,8 mld zł, +0,1 proc. r/r).

Ujemny wynik nie wynikał z działań podjętych przez poszczególne kraje europejskie jak Niemcy czy Francja, które wdrożyły ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Nie był też bezpoœrednim następstwem kroków Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia pakietu drogowego. - Zakończenie półrocza pod kreskš to przede wszystkim pochodna bardzo wysokiej bazy z pierwszej częœci 2016 roku, kiedy dynamika finansowania pojazdów ciężkich wyniosła aż 44 proc W obszarze autobusów w niektórych miesišcach mieliœmy do czynienia nawet z 200 proc. wzrostem r/r. W zwišzku z tym bardzo trudno było powtórzyć podobny rezultat w tym roku i wynik na poziomie -2 proc. można okreœlić jako co najmniej przyzwoity – podkreœla Marcin Nieplowicz.

Pojazdy ciężkie jadš œladami eksportu

Prognozujšc drugš częœć tego roku warto spojrzeć na to, co dzieje się w Unii Europejskiej, która od kilku kwartałów stabilnie się rozwija. - Zmienia się model rozwoju krajów członkowskich, mamy do czynienia z transformacjš z konsumpcji i usług na produkcję i eksport. Między innymi wzrost eksportu z Polski w cišgu pierwszych pięciu miesięcy tego roku na poziomie 7 proc. r/r utrzyma się w kolejnych miesišcach, a to przełoży się na utrzymanie dalszej wysokiej dynamiki iloœci przewożonych towarów (w I półroczu bieżšcego roku wzrosła o prawie 12 proc. r/r). Przy takich wynikach należy oczekiwać, że w trzecim i czwartym kwartale tego roku wrócš wzrosty finansowania w segmencie transportu ciężkiego – uważa ekspert EFL.

- Oczekujemy, że 2017 rok leasing pojazdów ciężkich powróci na œcieżkę wzrostów. Prognozujemy, że wartoœć udzielonego przez firmy leasingowe finansowania w cišgu 12 miesięcy tego roku wzroœnie o 6,3 proc. r/r – podsumowuje Marcin Nieplowicz.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL