Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Paul Singer: System finansowy mniej odporny niż w 2008 r.

Bloomberg
Œwiatowy system finansowy jest mniej odporny niż przed kryzysem 2008 r. – ostrzega znany amerykański inwestor Paul Singer.

- Jestem bardzo zaniepokojony sytuacjš w której jesteœmy – powiedział Singer.

Singer, założyciel funduszu hedgingowego Elliott Management, powiedział w wywiadzie dla telewizji Bloomberg, że prowadzona w ostatnich latach w niewłaœciwy sposób polityka pieniężna i regulacyjna sprawiły, iż inwestycje na globalnych rynkach wišżš się z dużym ryzykiem.

Jego zdaniem lata bardzo łagodnej polityki banków centralnych, która nazwał „ekstremizmem monetarystycznym” doprowadziły do ogromnego zwiększenia dŸwigni w systemie. Sprawiły też, że banki centralne sš pozbawione narzędzi będšcych w stanie przeciwdziałać ewentualnemu spowolnieniu.

- Dzisiaj mamy do czynienia z globalnym systemem finansowym, który jest równie zlewarowany, a w wielu przypadkach bardziej zlewarowany, niż przed 2008 r. – powiedział Paul Singer i dodał, że nie sšdzi by system finansowy był obecnie bardziej odporny niż przed kryzysem w 2008 roku.

Zdaniem inwestora to właœnie hamujšca wzrost polityka fiskalna, regulacyjna i podatkowa doprowadziły do tego, że na arenie politycznej do głosu doszły partie i ruchy populistyczne. Wykorzystujš one wzrost nierównoœci w dochodach.

Singer ostrzegał też, że zaufanie inwestorów może zniknšć tak szybko, jak się pojawiło, a to wywoła perturbacje na rynkach akcji, obligacji i w instytucjach finansowych.

Paul Singer wspierał Marco Rubio, jako ewentualnego kandydata na prezydenta USA, ale w końcu głosował na Donalda Trumpa, podkreœlajšc, że wspiera jego plany reformy systemu podatkowego oraz program ożywienia gospodarczego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL