Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Cannes: Bunt człowieka pracy

YouTube
Po wspaniałym filmie „Wiara człowieka” reżyser Stephan Brize i aktor Vincent Lindon znów zmierzyli się z mocnym, społecznym tematem.

„Na wojnie” to historia strajku robotniczego na południu Francji. Vincent gra tu Laurenta Amadeo - szefa zwišzków zawodowych organizujšcych protest przeciwko zamknięciu fabryki, w której pracuje 1100 robotników. Dyrektor Perrin Industry obiecał, że jeœli pracownicy zgodzš się na zamrożenie pensji, fabryka nie zostanie zlikwidowana. Tymczasem, choć pracownicy się zgodzili, dyrekcja słowa nie dotrzymała. „Na wojnie” to zapis kolejnych dni i tygodni strajku. Negocjacji z francuskš kadrš kierowniczš i z niemieckimi właœcicielami fabryki. To również zapis nastrojów ludzi, którzy majš zostać pozbawieni jakiegokolwiek Ÿródła utrzymania, jako że fabryka jest jedynym dużym zakładem w okolicy. Przeżywajš chwile triumfu, gdy udaje się doprowadzić do rozmów i chwile załamania, gdy te rozmowy do niczego nie doprowadzajš. Albo gdy częœć robotników odstępuje od strajku w zamian za wypłacone im odszkodowanie. Inni prowadzš walkę z silnš korporacjš, próbujšc bronić nie tylko swoich stanowisk pracy, ale też godnoœci.

Rytm „Na wojnie” wyznaczajš kolejne rozmowy, wykrzykiwane argumenty, wahania społecznych nastrojów, drobne radoœci i wielka przegrana. Poza Laurentem Amadeo bohaterem jest tu praktycznie zbiorowoœć. O Laurencie też zresztš zbyt wiele nie wiemy. Jest rozwiedziony, jego córka spodziewa się dziecka. W domu widzimy go przez chwilę zaledwie, nad papierami. Ale on  przegranš w tej wojnie potraktuje jak osobistš klęskę. Nie pogodzi się z niš.

Jednak Brize uczciwie rozdaje racje – w jego filmie ma je każda ze stron: politycy, urzędnicy korporacyjni, robotnicy.

— Krzysztof Kieœlowski powiedział kiedyœ, że wycofał się z kręcenia dokumentów i zaczšł robić filmy fabularne, bo chciał ze swojš kamerš wejœć do miejsc, do których inaczej dostępu by nie miał. Je mógłbym powtórzyć to samo. — mówi reżyser.

„Na wojnie” nie jest filmem łatwym. Ale jeœli ktoœ da się wcišgnšć w jego dramatyzm, nie będzie zawiedziony.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL