Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Tajemnice biznesmena Gutenberga

Wikimedia Commons/Domena Publiczna
Jego życie to jedna wielka zagadka – daty narodzin i œmierci sš znane jedynie w przybliżeniu. Ale to nazwisko zna niemal każdy – Johannes Gutenberg czyli twórca pierwszej przemysłowej metody druku.

Nie zachował się jego żaden portret, ani list, ani zapiski. Nie sygnował też ani jednej ksišżki. Brak jednoznacznych Ÿródeł historycznych daje szerokie pole dla spekulacji badaczom dziejów.

Korzeni Gutenberga badacze szukajš w Moguncji, w której tamtejszy uniwersytet nosi jego imię. Najprawdopodobniej urodził się tam między rokiem 1394, a 1404. Jego ojciec był bogatym patrycjuszem i rachmistrzem miejskim, z czego wnioskuje się, że młody Johannes otrzymał solidne wykształcenie. W 1429 roku rodzina została zmuszona do emigracji – wiadomo, że po kilku latach znalazła się w Strasbourgu. I jak z dokumentów wynika młody Gutenberg zawarł umowę z wójtem sšsiedniego miasta, kupcem i mieszczaninem, by realizować wspólne przedsięwzięcie handlowe, które miałoby im przynieœć zysk.

Dostarczać go mieli pielgrzymi przybywajšcy co siedem lat do Akwizgranu i nabywajšcy w celach religijnych specjalne zwierciadła – Gutenberg zaproponował wspólnikom, ...

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL