Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Przeglšd filmów Żuławskiego w nowojorskim Lincoln Center

Andrzej Żuławski
Fotorzepa/ Marian Zubrzycki
Lincoln Center prezentuje przeglšd filmów Andrzeja Żuławskiego, w tym premierę „Kosmosu”. Wybitny nowojorski krytyk i etyk filmu Richard Pena nazwał retrospektywę wielkim krokiem naprzód w rozpowszechnianiu w USA znajomoœci polskiego kina.

16. edycja programu Film Comment Selects w obejmuje zarówno najwybitniejsze nowe dokonania, jak i klasykę kina. Żuławskiego docenił jeden z najbardziej znanych w Nowym Jorku ekspertów kina, profesor Columbia University Richard Pena, autor programów filmowych w telewizji publicznej PBS, zaliczajšc reżysera do grupy polskich twórców, takich jak Wojciech Has czy Jan Jakub Kolski, którzy reprezentujš surrealistyczne, nasycone pasjš, trochę mistyczne podejœcie do kina i lubujš się w łamaniu reguł.

„Sš oni mało znani w USA - co szczególnie smutne, zważywszy szczególnie na wspaniałš twórczoœć Hasa. Dlatego retrospektywa twórczoœci Andrzeja Żuławskiego jest tym bardziej istotna, że po jego odejœciu, stanie się wielkim krokiem naprzód w pogłębianiu naszej znajomoœci polskiego kina” – powiedział PAP Pena, emerytowany dyrektor prestiżowego New York Film Festival.

W sobotnim programie znalazły się odrestaurowane cyfrowo filmy „Diabeł” i „Na srebrnym globie”. W pištek widzowie obejrzeli nowojorskš premierę “Kosmosu” oraz „Trzeciš częœć nocy”.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła ekranizacja powieœci Witolda Gombrowicza. Organizatorzy zapowiadali „Kosmos” jako adaptację literackš przesyconš frenetyzmem, która przekształca powieœć Gombrowicza pod tym samym tytułem „w złowieszczš i maniakalnš eksplorację pożšdania”. Sala kinowa Lincoln Center nie pomieœciła wszystkich miłoœników kina.

Na premierę przybyli m.in. kompozytor wielu filmów Żuławskiego Andrzej Korzyński oraz odtwarzajšcy rolę Witolda francuski aktor Jonathan Genet, którzy odpowiadali na pytania widzów.

Jak mówił Korzyński, właœnie Żuławskiemu, z którym przyjaŸnił się z od dziecka, zawdzięcza to, że został kompozytorem filmowym. Opowiadał o problemach z gromadzeniem œrodków na finasowanie filmów reżysera, co - jak powiedział - pogłębiało jego depresję twórcy. Mówił o bezkompromisowej - jego zdaniem - postawie Żuławskiego wobec kierownictwa kinematografii w okresie PRL.

Korzyński wspominał, że skomponował muzykę do "Kosmosu" jeszcze przed powstaniem filmu, na podstawie ksišżki i scenariusza.

„Kiedy pojawił się +Kosmos+ Andrzej powiedział: +jeœli coœ zrozumiesz, to napisz muzykę+” – opowiadał. Jak dodał, stworzenie tak romantycznej muzyki do dziwnego tekstu Gombrowicza wišzało się z ryzykiem, ale reżyser był zadowolony z końcowego efektu.

Zdaniem kompozytora Żuławski oczekiwał zawsze, że stworzy on muzykę, która zwróci uwagę i zaskoczy. „Andrzej sšdził, że muzyka, którš piszę, jest odkrywcza, awangardowa i ciekawsza, niż gdyby była napisana w sposób tradycyjny. Był bardzo muzycznie wyrobionym facetem, koneserem muzyki poważnej. Miał ogromnš płytotekę. Z jego opiniš należało się liczyć, bo wiedział o muzyce wszystko” – powiedział w rozmowie z PAP kompozytor.

Podczas wczeœniejszego spotkania z publicznoœciš polonijnš w konsulacie, w którym wzišł też udział operator Andrzej Jaroszewicz, Korzyński mówił o trudnych warunkach finansowych Żuławskiego, że nie miał on nawet ubezpieczenia zdrowotnego.

Kompozytor wyraził zdumienie, że „Kosmosu” nie współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Film uhonorowany w Locarno nagrodš dla najlepszego reżysera, podkreœlił, był produkcjš francusko-portugalskš, chociaż także operator i kompozytor byli Polakami.

Aktor Jonathan Genet mówił, że praca z Żuławskim polegała na improwizacji. W rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że jest raczej aktorem teatralnym niż filmowym, więc propozycję reżysera objęcia roli w filmie przyjšł z obawš.

“Praca z Żuławskim była dla mnie najpiękniejszym prezentem, jaki, mogłem otrzymać, choć bałem się, że w pewnym momencie uzna, że się pomylił, bo go zawiodłem.(…) Współpraca napawała mnie uczuciem szczęœcia, zawsze towarzyszył mi na planie, zawsze był obecny. Na zawsze pozostawił œlad w moim życiu” – zapewniał aktor.

Przeglšd przygotowano przy współpracy Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Kierujšcy nim do niedawna Bartek Remisko, który współorganizował wczeœniejszš retrospektywę Żuławskiego w Brooklyn Academy of Music, poinformował, że amerykańskš dystrybucjš „Kosmosu” zajmie się Kino Lorber, znane z prezentacji ambitnego europejskiego kina w USA.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL