Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Prawda o Zakonie Krzyżackim

Trwajš zdjęcia do fabularyzowanego dokumentu o Krzyżakach "Habit i zbroja".

Scenariusz napisany przez Jana Wróbla i Pawła Piterę (także reżysera filmu) opowiada historię potężnego, perfekcyjnie zorganizowanego państwa, cywilizacyjnie wyprzedzajšcego swoich sšsiadów, praktycznie niezwyciężonego na polu walki. A jednak się rozpadło…

Opowieœć rozpoczyna się w XII wieku (powstanie zakonu w Palestynie) i doprowadzona jest do XVI wieku, kiedy zakon rozwišzał się, sekularyzował i poddani zgłosili akces do Rzeczpospolitej. A wszystko dlatego, że obywatele uznali, że wolnoœć stanowi dla nich większš wartoœć niż zdobycze cywilizacyjne wnoszone do ich życia przez Zakon Krzyżacki.
Scenariusz powstał w oparciu o najnowsze badania tamtego okresu historii i ma pokazać historię odbiegajšcš od stereotypowo utrwalonych wyobrażeń kształtowanych dotšd przede wszystkim przez sienkiewiczowskich „Krzyżaków”. Twórcy filmu chcš także pomieœcić wiedzę o ówczesnym codziennym życiu - także jak gotowano, spano, walczono, jak był ubrany mnich, a jak rycerz, jak budowano zamki.

W produkcji bierze udział około 50. grup rekonstrukcyjnych – w sumie około tysišca osób. Będš też animacje.
Autorzy pokażš także bitwę pod Grunwaldem. Zdjęcia będš kręcone w lipcu 2016 roku, podczas inscenizacji zorganizowanej z okazji obchodów bitwy. Dokument jest koprodukcjš Polaków i Litwinów. Film będzie realizowany m.in. w zamku w Malborku, na polach grunwaldzkich, ale również na Litwie – w zamku w Trokach i w wieży Giedymina w Wilnie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL