Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Farmacja

Fundusz inwestuje w innowacyjnš igłę do biopsji

DEBN zespół: Artur Gibas, Michał Krużycki, Marcin Sieczkowski
materiały prasowe
Kvarko, fundusz inwestujšcy w innowacyjne spółki naukowe i technologiczne, wywodzšce się głównie z polskich jednostek naukowych, rozszerzył swój portfel o spółkę DEBN. Startup pracuje nad innowacyjnš igłš do biopsji prostaty.

DEBN pozyska od Kvarko 1 mln zł (800 tys. zł z tej kwoty pochodzi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Pienišdze zostanš przeznaczone na udoskonalenie urzšdzenia medycznego (tzw. igły biopsyjnej), którego celem jest ograniczenie problemu występowania powikłań infekcyjnych po przeprowadzeniu biopsji gruczołu krokowego.

DEBN to pišta spółka portfelowa Kvarko. W ub. r. w rozwišzanie polskich naukowców zainwestował gdański akcelerator i fundusz technologiczny Alfabeat.

DEBN to spółka założona przez dwóch gdańskich urologów: Artura Gibasa i Marcina Sieczkowskiego, którzy uœwiadomili sobie, że każdego roku około 350 tys. pacjentów na całym œwiecie cierpi z powodu infekcji po wykonaniu zabiegu biopsji prostaty, a co trzeci wymaga hospitalizacji. Szacuje się, że łšcznie każdego roku w krajach rozwiniętych wykonuje się blisko 5 mln takich zabiegów. Z tego około 7 proc. biopsji kończy się infekcjami bakteryjnymi. Na leczenie powikłań po tych zabiegach wydaje się ponad miliard dolarów rocznie. Dzięki polskiemu wynalazkowi możliwe będzie znaczšce zredukowanie ryzyka.

Obecnie zabiegi biopsji prostaty wykonywane sš przy pomocy stalowej igły, która nie jest pokryta żadnymi lekami. Innowacyjne rozwišzanie DEBN polega na pokryciu igły powłokš polimerowš zawierajšcš kombinację antybiotyków, które stopniowo uwalniajš się w tkance gruczołu krokowego.

- DEBN wpisuje się w obszar tematyczny, którym jesteœmy zainteresowani. Projekt jest oryginalny, oparty na unikalnej, nowatorskiej technologii i rozwišzuje konkretny problem medyczny. Dodatkowo został zgłoszony do ochrony patentowej, co z uwagi na nasz profil łšczšcy możliwoœci zalšżkowego funduszu inwestycyjnego z centrum transferu technologii, jest dla nas bardzo istotne - tłumaczy Paweł Wielgus, prezes Kvarko.

DEBN inwestorzy odkryli ponad rok temu. Pierwszy zainwestował Alfabeat. Jan Wyrwiński, partner zarzšdzajšcy gdańskiego funduszu, podkreœla, że projekt wpisuje się w ideę łšczenia nauki i biznesu, choć – niestety - nie jest to jeszcze zjawisko powszechne. - W ostatnich latach coraz więcej mówi się o budowaniu współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami, jednak wcišż jest w tym obszarze wiele do zrobienia. Twórcy udoskonalonej igły do biopsji prostaty udowodnili, że odpowiednia determinacja prowadzi do sukcesu. Warto, aby naukowcy, już w momencie planowania prac badawczo-rozwojowych, myœleli nie tylko o tym, w jaki sposób mogš wpłynšć na poprawę jakoœci życia, ale również jak ich wynalazek wprowadzić na rynek. Inwestorom łatwiej będzie taki zespół wspierać - komentuje Wyrwiński.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL