Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Farmacja

Spółka HealthUp, pozyskała 4,3 mln zł w pierwszej rundzie finansowania na produkt MySpiroo

123rf.com
Spółka HealthUp, pozyskała 4,3 mln zł w pierwszej rundzie finansowania na produkt MySpiroo, ułatwiajšcy życie chorym na astmę czy POChP, czyli przewlekłš obturacyjnš chorobę płuc.

- MySpiroo to przenoœny spirometr, połšczony bezprzewodowo z dedykowanš aplikacjš na smartfon. Proste w obsłudze urzšdzenie umożliwia chorym stałe monitorowanie funkcji układu oddechowego. Pracujemy nad modelem telemedycznej opieki nad pacjentem z astmš - wyjaœnia Piotr Bajtała, jeden z założycieli HealthUp.

Jak twierdzš producenci MySpiroo, urzšdzenie daje wyniki porównywalne do tradycyjnych spirometrów, używanych w szpitalach i gabinetach medycznych. Posiadajšc smartfon, badanie z MySpiroo można wykonać w dowolnym czasie i miejscu. - Według danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia, ponad 300 milionów osób jest chorych na astmę, a co roku na całym œwiecie z jej powodu umiera 250 tyœ. POChP należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowoœci i umieralnoœci na œwiecie - zajmuje 4. miejsce wœród przyczyn zgonów, a jej znaczenie przypuszczalnie będzie rosnšć w miarę starzenia się populacji - mówi drugi założyciel HealthUp, dr Łukasz Kołtowski.

W 2014 roku projekt został przedstawiony na łamach TechCrunch, najpopularniejszego serwisu anglojęzycznego o nowych technologiach. Parę tygodni póŸniej zwyciężył w konkursie Aulery. Decyzja pomysłodawców była oczywista. MySpiroo trzeba rozwijać, ale niezbędny do tego jest kapitał i wsparcie odpowiednich osób. Droga do pozyskania inwestorów wcale nie była prosta. Zanim doszło do podpisania umowy inwestycyjnej, twórcy MySpiroo spotkali się wczeœniej z 12 funduszami. Wsparcie zaoferował fundusz specjalizujšcy się w biomedycynie - Joint Polish Investment Fund (JPIF).

JPIF jest efektem współpracy Adiuvo Management i BRAN Investments z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BRIdge VC. - Kapitał oczywiœcie jest bardzo ważny, ale zależało nam przede wszystkim na znalezieniu partnerów i wspólników, którzy rozumiejš branżę medycznš i majš doœwiadczenie w globalnym biznesie - mówi Piotr Bajtała.

MySpiroo jest na etapie działajšcego, zaawansowanego protypu. W tym roku przejdzie badania kliniczne i otrzyma certyfikację jako produkt medyczny.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL