Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Granty na szukanie nisz rynkowych

Firmy, które chcš inwestować w B+R na Mazowszu mogš pozyskać dotacje na doposażenie swych laboratoriów badawczych w nowy sprzęt.
AdobeStock
Firmy, które chcš inwestować w badania i rozwój na Mazowszu, mogš liczyć na nietypowe dotacje.
Zwiększanie innowacyjnoœci regionalnej gospodarki jest jednym z głównych celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Dlatego fundusze unijne sš tu inwestowane m.in. w opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i usług, ale też tworzenie niezbędnego zaplecza badawczo-rozwojowego. – Na Mazowszu stawiamy na badania i rozwój (B+R). Po pierwsze, wynika to z potencjału naszego województwa – 40 proc. krajowego potencjału badawczo-rozwojowego zarówno jeœli idzie o firmy, jak i o jednostki naukowe, jest skoncentrowane właœnie u nas. Po drugie, obecny okres programowania unijnego 2014–2020 jest dla nas bardzo specyficzny jako dla najbogatszego polskiego województwa. Œrodki unijne w bardzo dużym stopniu ukierunkowano właœnie na B+R – mówi Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). I jak wskazuje, łšcznie w mazowieckim RPO na lata 2014–2020 na badania przemysłowe i pr...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL