Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

340 mln zł na wspólne projekty firm i jednostek naukowych

Fotorzepa/Radek Pasterski
Jeszcze tylko trzy tygodnie konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych mogš składać wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnych Agendach Naukowo-Badawczych.
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR) czeka wcišż na projekty konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorstw (liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa) obejmujšce badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogš być dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo Badawcze"). - Konsorcja utworzone przez jednostki naukowe i przedsiębiorców mogš otrzymać dofinansowanie nowatorskich pomysłów w obszarach ustalonych wspólnie z urzędami marszałkowskimi w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych oœrodków naukowych – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor NCBR. Trwajšcy właœnie nabór projektów jest podzielony na trzy etapy. W pierwszym (do 11 lipca br.) do NCBR wpłynęło dziesięć wniosków o dotacje projektów na łšcznš kwotę dofinansowania  47,3 mln zł. Konsorcja nadal jednak mogš składać wnioski o granty do 12 wrzeœnia br.
Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) majš umożliwić zapewnienie właœciwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R) wpisujšcych się w regionalne inteligentne specjalizacje. Pozwolš też na wyselekcjonowanie najwyższej jakoœci projektów majšcych znaczšcy wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów. Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia, które obejmujš badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w  których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogš uzyskać dofinansowania). Uzupełnieniem  wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalnoœci gospodarczej. Więcej o Regionalnych Agendach Naukowo-Badawczych i trwajšcym do 12 wrzeœnia br. naborze wniosków w rozmowie wideo z Jolantš Wudarczyk-Czapczuk, koordynatorem programu RANB w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 25 sierpnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3). Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL