Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Eurodotacje 2017

Rekordowy budżet na nowy konkurs BRIdge Alfa

Fotolia
Aż na 1 mld zł mogš liczyć fundusze inwestycyjne, które będš szukały innowacyjnych projektów na uczelniach.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło kolejny konkurs w schemacie pomocy BRIdge Alfa będšcym częœciš Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Tym razem budżet wynosi aż 1 mld zł. O te pienišdze powalczš (nabór projektów rozpocznie się 5 i potrwa do 26 wrzeœnia br.) fundusze zainteresowane inwestycjami w pomysły na najwczeœniejszym etapie rozwoju pojawiajšce się na uczelniach. Œrodki trafiš na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na etapie wczesnej weryfikacji pomysłu oraz polegajšcej na dopracowaniu i weryfikacji projektu pod kštem możliwoœci komercjalizacji.

Konkurs z rekordowym budżetem odbędzie się na nowych zasadach.

- Zdecydowaliœmy się zmienić kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.3.1 PO IR i tym samym ułatwić dostęp do œrodków unijnych oraz poszerzyć bazę potencjalnych beneficjentów konkursu BRIdge Alfa. Ten konkurs to realne i faktyczne wsparcie dla młodych przedsiębiorców. Zaproponowaliœmy dwie œcieżki finansowania funduszy BRIdge Alfa, jednš dla funduszy o mniejszej wartoœci, takich do 25 mln zł i drugš dla funduszy o wyższej wartoœci do 50 mln zł - mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Fundusze będš dysponować od 6,25 do 25 mln (w œcieżce A) i od 25 do 50 mln zł (w œcieżce B).

Więcej o konkursie BRIdge Alfa w rozmowie wideo z Danielem Kraszewskim, wicedyrektorem Działu Komercjalizacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 11 sierpnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, sš dostępne na stronie internetowej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL